Zoals alle talen heeft Quenya 2 types bijwoorden:

  • basisbijwoorden
  • bijwoorden afgeleid van adjectieven


De basisbijwoorden zijn onafhankelijke woorden die niet van een ander woord afgeleid zijn:

"nu"
aqua "volledig, geheel"

Er zijn bijgevolg geen regels hoe ze te vormen.


Om van een adjectief een bijwoord te maken volgen we deze regels:

  • een adjectief op -a krijgt de uitgang -
anda "lang" → andavë "lang"
tulca "stevig" → tulcavë "stevig"
saila "wijs" → sailavë "wijs"


  • bij een adjectief op -ë vervangen we deze door -ivë:
morë "zwart" → morivë "zwart"
nindë "dun" → nindivë "dun"
mussë "zacht" → mussivë "zacht"


  • the adjectieven op -n kunnen de gewone uitgang niet krijgen (nv is niet toegestaan in de fonologie van Quenya), daarom verandert de eindletter in -mbë:
firin "dood" → firimbë "dood"
teren "slank" → terembë "slank"


Er is één adjectief met een onregelmatig bijwoord:

mára "goed" → vandë "goed">> Quenya >> Quenya/Bijwoorden

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.