Russisch   Les 2   Les 4
Я – студе́нт.
Ik ben (een) student
  • "Sound Я (info·uitleg)" is "ik"
  • "Sound студе́нт (info·uitleg)," is "student."
  • Het Russisch kent geen lidwoorden ("de", "het" en "een") en maakt geen onderscheid tussen bepaalde ("de" student) en onbepaalde zelfstandige naamwoorden ("een" student). De zin had evengoed als "Ik ben de student" vertaald kunnen worden.
  • In het Russisch wordt in de tegenwoordige tijd geen gebruik gemaakt van het werkwoord zijn; een liggende streep ( – ) scheidt het onderwerp van de rest van de zin.
Ты – не студе́нт.
Jij bent geen student


Er zijn 8 persoonlijke voornaamwoorden. Net als in het Frans (vous), kan je voor de beleefdheidsvorm (u) de 2de persoon meervoud gebruiken (вы):


я (ik) мы (wij)
ты (jij) вы (jullie (U))
он (hij), она́ (zij), оно́ (het) они́ (zij)

(meer over persoonlijke voornaamwoorden)

Geslacht

bewerken

Russische zelfstandige naamwoorden hebben een geslacht: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig.

Bijvoorbeeld: студент is een mannelijk woord, terwijl студентка (studente) vrouwelijk is.

Он — студент -- Hij is een student
Она — студентка -- Zij is een studente

Anders dan in het Nederlands kan het geslacht ook bij bepaalde werkwoordsvormen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in de verleden tijd:

Он был студент -- Hij was een student
Она была студентка -- Zij was een studente

Of je dus "Я был" of "Я была" zegt hangt ervan af of je een man of een vrouw bent.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.