Waarschuwing: Kan fouten bevatten(?)De Russische taal kent zes naamvallen, te weten:

  • (N) Nominatief (naamval van het het onderwerp of naamwoordelijk deel van het gezegde)
  • (A) Accusatief (naamval van het lijdend voorwerp)
  • (G) Genitief (naamval van de bezitter)
  • (D) Datief (naamval van het meewerkend voorwerp)
  • (I) Instrumentalis (naamval van het middel waarmee iets wordt gedaan)
  • (L) Locatief (naamval behorend bij bepaalde voorzetsels, geeft na в en на een plaats aan)

1ste verbuiging (mannelijke woorden 'zonder' uitgang + onzijdige woorden eindigend op -о/-е) bewerken

klein huis
N (имени́тельный, кто́/что́ это?) ма́ленький дом
A (вини́тельный, вини́ть кого́/что́?) ма́ленького ма́льчика (jongen), ма́ленький дом
G (роди́тельный, нет кого́/чего́?) ма́ленького до́ма
D (да́тельный, дава́ть кому́/чему́?) ма́ленькому до́му
I (твори́тельный, горди́ться кем/чем?) ма́леньким до́мом
L (предло́жный, говори́ть о ко́м/о чём?) о ма́леньком до́ме

2de verbuiging (vrouwelijke woorden op -а + m op -я) bewerken

mijn flat
N (имени́тельный, кто́/что́ это?) моя́ кварти́ра
A (вини́тельный, вини́ть коѓо/что́?) мою́ соба́ку (hond), мою́ кварти́ру
G (роди́тельный, нет кого́/чего́?) мое́й кварти́ры
D (да́тельный, дава́ть кому́/чему́?) мое́й кварти́ре
I (твори́тельный, горди́ться кем/чем?) мое́й кварти́рой
L (предло́жный, говори́ть о ко́м/о чём?) о мое́й кварти́ре


3de verbuiging (vrouwelijke woorden op -ь + o op -я) bewerken

witte deur
N (имени́тельный, кто́/что́ это?) бе́лая дверь
A (вини́тельный, вини́ть кого́/что́?) бе́лую ло́шадь (paard (v)), бе́лую дверь
G (роди́тельный, нет кого́/чего́?) бе́лой две́ри
D (да́тельный, дава́ть кому́/чему́?) бе́лой две́ри
I (твори́тельный, горди́ться кем/чем?) бе́лой две́рью
L (предло́жный, говори́ть о ко́м/о чё́м?) о бе́лой две́ри


4de verbuiging (voor woorden die enkel in het meervoud bestaan, en alle bovenstaande verbuigingen) bewerken

witte tafels
(enkelvoud: witte tafel белый стол)
N (имени́тельный, кто́/что́ это?) бе́лые столы́
A (вини́тельный, вини́ть кого́/что́?) озорны́х ма́льчиков (stoute jongens), бе́лые столы́
G (роди́тельный, нет кого́/чего́?) бе́лых столо́в
D (да́тельный, дава́ть кому́/чему́?) бе́лым стола́м
I (твори́тельный, горди́ться кем/чем?) бе́лыми стола́ми
L (предло́жный, говори́ть о ко́м/о чём?) о бе́лых стола́х

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.