Saterfries/Woordenlexicon

Weekdagen bewerken

maandag Moundai
dinsdag Täisdai
woensdag Midwiek
donderdag Tuunsdai
vrijdag Fräindai
zaterdag Snäiwende
zondag Sundai

Telwoorden bewerken

een een (mannelijk; aan)
twee two (mannelijk; twäin)
drie tjo (mannelijk; träi)
vier fjauer
vijf fieuw
zes säks
zeven soogen
acht oachte
negen njuugen
tien tjoon
elf alwen
twaalf tweelich
dertien trättien
viertien fjautien
vijftien füüftien
zestien säkstien
zeventien soogentien
achttien achttien
negentien njuugentien
twintig twintich
een-en-twintig eenuntwintich
twee-en-twintig twountwintich
drie-en-twintig tjountwintich
dertig trüütich
viertig fjautich
vijftig füüftich
zestig säkstich
zeventig soogentich
tagtig tachentich
negentig njuugentich
honderd hunnert
twee-honderd twohunnert
duizend duusend
honderd-duizend hunnertduusend


eerste eerste
tweede twäide
derde trääde

Kleuren bewerken

De kleuren   Do klöäre
Nederlands Seelterfries
rood       rood
geel       jeel
groen       gräin
blauw       blau
bruin       bruun
zwart       swot

Windrichtingen bewerken

noord noude
oost aaste
zuid suude
west wääste

noorden nouden
oosten aasten
zuiden suuden
westen wäästen

noordelijk noudelk
oostelijk aastelk
zuidelijk suudelk
westelijk wäästelk

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.