Scheepsstabiliteit/Overzicht

Definities Bewerken

Hieronder volgen enige definities die gebruikt worden in stabiliteit. De Engelstalige definities verschillen iets van de Nederlandstalige, maar worden internationaal meer gebruikt.

Stabiliteitstermen
Term Afkorting Engelse term Afkorting
 • Deplacement
 • Kiel
 • Drukkingspunt
 • Zwaartepunt
 • Metacentrum
 • Hoogte kiel-drukkingspunt
 • Hoogte kiel-zwaartepunt
 • Hoogte kiel-metacentrum
 • Hoogte metacentrum
 • Lengte tussen de loodlijnen
 • Lengte over alles
 • Langsscheepse ligging B
 • Langsscheepse ligging G
 • Langsscheepse ligging kantelpunt
 • Dwarsscheepse ligging B
 • Dwarsscheepse ligging G
 • Dwarsscheepse ligging kantelpunt
 • Δ
 • K
 • B
 • G
 • M
 • KB
 • KG
 • KM
 • GM
 • Lll
 • Loa
 • Xb
 • Xg
 • Xa


 • Yg
 • Displacement
 • Keel
 • Centre of buoyancy
 • Centre of gravity
 • Metacentre
 • Vertical centre of buoyancy
 • Vertical centre of gravity
 • Height metacenter above the Keel
 • Metacentric height
 • Length between perpendiculars
 • Length over all
 • Longitudinal centre of buoyancy
 • Longitudinal centre of gravity
 • Longitudinal centre of flotation = tipping centre
 • Transverse centre of buoyancy
 • Transverse centre of gravity
 • Transverse centre of flotation
 • Δ
 • K
 • B
 • G
 • M
 • VCB
 • VCG
 • KM
 • GM
 • Lpp
 • Loa
 • LCB
 • LCG
 • LCF
 • TCB
 • TCG
 • TCF

[1]

Formularium Bewerken

Coëfficienten Bewerken

 
 
 
 

Referenties en bronvermelding Bewerken

 1. overgenomen van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsstabiliteit#Definities
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.