Scheikunde Opgaven/Bindingsoorten

Werk in uitvoering.
Aan dit artikel wordt voorlopig nog gewerkt. Gelieve het niet te bewerken totdat dit sjabloon is weggehaald.Deze pagina wordt zo snel mogelijk gevuld.


Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Bindingsoorten

1.
Leg uit op welke manier atomen in een ionbinding aan elkaar gebonden zijn.
De atomen hebben ionen, geladen deeltjes, gevormd met positieve en negatieve lading. Plus en min trekken elkaar aan.
2.
Leg uit op welke manier atomen in een atoombinding met elkaar verbonden zijn.
De atomen delen elektronen met elkaar die om beide atoomkernen bewegen. Beide atomen "zien" daardoor een edelgasconfiguratie om zich heen.
3.
Leg uit op welke manier atomen in een covalente binding met elkaar verbonden zijn.
Een covalente binding is hetzelfde als een atoombinding. Zie vraag 2
Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Bindingen tussen atomen

Geef van bindingen tussen onderstaande atomen aan of het om een

  • metaalbinding
  • covalente binding
  • polair covalente binding of
  • ionogene binding gaat.

Gebruik eventueel de tabel met elektronegativiteitswaarden.

1.
Natrium en chloor
ionogeen
2.
waterstof en zuurstof
Polair covalent
3.
Koolstof en koolstof
Covalent
4.
Calcium en zwavel
Polair covalent
5.
Cesium en broom
Ionogeen
6.
Kwik en zilver
Metaalbinding

Typen bindingen

bewerken


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.