Scheikunde Opgaven/Ethers namenTheorie

Zie voor de de theorie van deze opgaven hier.

Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Alkoxyverbindingen, naam naar structuur

1.
1-Ethoxypropaan
2.
2-Methoxyproaan
3.
2-Methoxy-2,2-dimethylpropaan
4.
Mehoxyethaan

Alkoxyverbindingen, structuurformule naar naam

5.
 
Methaanzuur
6.
 
Methoxybenzeen
7.
 
Trimethoxymethaan
8.
 
3,3-Dimethoxy-2-methyl-butan-2-ol
9.
 
1,1,1-Triethoxyethaan
10.
 
(Dimethylamino)-dimethoxymethaan
11.
 
1,2-Dimethyethaan
12.
 
1,3-Dijood-2-methoxybenzeen

Alkoxyverbindingen, Triviale naam naar systematische naam

Het is niet de bedoeling dat je de combinaties van triviale naam en systematische naam uit je hoofd leert. Het doel van de opgaven is het leren zoeken naar de juiste naam. Het antwoord dat onder de knop "Uitklappen" verborgen is, vormt alleen de controle dat je bij de juiste verbinding bent uitgekomen.

13.
Methylorthoformiaat
Trimethoxymethaan
14.
Glyme
1,2-Dimethoxyethaan
15.
Diglyme
1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethaan
16.
Anisol
Methoxybezeen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.