Scheikunde Opgaven/Oplosbaarheidsproduct, o.i.v. vreemde ionenTheorie

Theorie over dit onderwerp kun je hier vinden.

Gegevens Bewerken

Gegevens voor deze opgaven kun je vinden in BINAS of hier.
De antwoorden zijn berekend met niet afgeronde getallen. Afronden is pas gebeurd bij het noteren. Dat is de achtergrond van het niet altijd exact kloppen van de verhouding van de ion-concentraties in een verbinding.

Verzadigde oplossingen van slecht oplosbare zouten, formules

Bereken de concentraties van de kationen en de anionen van oplossingen van de volgende zouten.

1.
Bereken   als   is.
 
Het gaat over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 
2.
Bereken   als   is.
 
Vergelijk opgave 1
3.
Bereken   als   is.
 
Vergelijk opgave 1
4.
Bereken   als   is.
 
Het gaat over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 
5.
Bereken   als   is.
 
Het gaat over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 
6.
Bereken   als   is.
 
Het gaat over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 

Verzadigde oplossingen van slecht oplosbare zouten, stofnamen

7.
Bereken de concentratie Lood(II) in een oplossing die ook een carbonaat-ionen bevat met een concentratie van 0,75 mol/L.
 
In de vraag gaat het over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 
8.
Hoe groot is de kwik(II)-concentratie in een oplossing als de jodide-concentratie 0,0025 mol/L is?
 
In de vraag gaat het over de ionen   en   dus over het zout  .

 

 
9.
Om de concentratie barium in een oplossing kleiner te maken dan 1·10-8 mol/L wordt een carbonaat-oplossing toegevoegd. Hoe groot moet de carbonaatconcentratie zijn om aan die waarde te voldoen?
Om de concentratie barium(II) in deze oplossing kleiner te maken dan   moet   groter zijn dan  
Het gaat hier om de ionen   en  , dus over het zout  .

 

 

Verzadigde oplossingen van slecht oplosbare zouten, lastiger zaken

7.
2,550 gram keukenzout wordt opgelost in 250 mL water. Aan deze oplossing wordt 1 druppel zilvernitraat (  toegevoegd. Er ontstaat direct een neerslag. Hoe groot is de zilver-concentratie in deze oplossing?
 
Keukenzout is de triviale naam voor natriumchloride. Het feit dat er na toevoegen van één druppel zilvernitraat-oplossing een neerslag ontstaat geeft aan dat de oplossing dan meteen verzadigd is van zilverchloride. Daarnaast mag je de volumetoename door de ene druppel zilvernitraat verwaarlozen ten opzichte van de 250 ml waar het zout in is opgelost. Ook de kleine afname van de chloride-concentratie - er is chloride neergeslagen = mag verwaarloosd worden ten opzichte van de hoeveelheid die wel in oplossing blijft. De chloride-concentratie verandert dus niet door de toevoeging van 1 druppel van een andere oplossing.

Je kunt nu niet meer direct de Ks-formule gebruiken, al is dat wel het startpunt van de SPA. Er wordt een concentratiegevraagd, en het gaat over een slecht oplosbaar zout (er ontstond een neerslag). Een omwerking van de formule van het oplosbaarheidsproduct ligt voor de hand:

 

Deze som kun je uitrekenen als je   weet. Daarvoor geldt:

 

Het volume weet je (-250 mL), het chloride is afkomstig uit het keukenzout, dat oplost volgens:

 

Elke mol keukenzout geeft 1 mol chloride, zodat:

 

en het aantal mol NaCl is via een omgebouwde formule voor de molaire massa te berekenen:

 

De massa en e molaire massa van keukenzout zijn bekend, dus kun je nu gaan invullen:

 
 
 
 
Gebruik voor de tussenstappen steeds de [Ans]-knop op je rekenmachine. Het antwoord is uiteindelijk op drie significante cijfers afgerond. Dit komt overeen met het aantal significante cijfers dat je in de gegevens hebt.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.