Scheikunde Opgaven/Potentiometrie, elektrode en eigen ion
Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Potentiaal van metalen in een oplossing van hun eigen ionen

Bereken van onderstaande oplossingen de potentiaal van de metaal-elektrode ten opzichte van de Normaal Waerstof Elektrode.

1.
Wat is de potentiaal van vast koper in een oplossing van tweewaardig koper met [Cu2+] = 0,023 mol.L-1
0,292 V
2.
Wat is de potentiaal van vast tin in een oplossing van 0,25 mol.L-1 tin(II)
-0,158 V
3.
Wat is de potentiaal van ijzer in een oplossing ijzer(II)-oplossing met [Fe2+] = 0,0010 mol.L-1.
-0,529 V
4.
Wat is de potentiaal van lood in een oplossing van 0,0020 mol.L-1 lood(II)-zout
-0,210 V
5.
Wat is de potentiaal van kwik onder een oplossing van 0,75 mol.L-1 kwik(II)-zout
0,846 V
6.
Wat is de potentiaal van chroom in een oplossing van 1,15 mol.L-1 chroom(III)-verbinding
-0,739 V

Potentiaal van metalen in een oplossing van hun eigen ionen

Bereken van onderstaande oplossingen de potentiaal van de metaal-elektrode ten opzichte van de Normaal Waerstof Elektrode.

7.
Wat is de potentiaal van koper in een 0,17 mol.L-1  
0,317 V
8.
Wat is de potentiaal van kwik in een 0,00500 mol.L-1 kwik(I)nitraat-oplossing
0,664 V
9.
Wat is de potentiaal van zink in een oplossing van 0,058 mol.L-1  
-797 V
10.
Wat is de potentiaal van koper in een 0,17 mol.L-1  
0,105 V
0,317: verkeerde redoxkoppel
11.
Wat is de potentiaal van chroom in een 0,0200 mol.L-1 chroom(III)sulfaat-oplossing
-0,764 V
1 mol chroom(III)sulfaat bevat 2 mol chroom
12.
Wat is de potentiaal van ijzer in een 0,207 mol.L-1 ijzer(II)nitraat
-0,460 V
13.
Wat is de potentiaal van kwik in een 0,000500 mol.L-1 kwik(II)chloride-oplossing
0,723 V
14.
Wat is de potentiaal van aluminium in een 0,075 mol.L-1 oplossing van aluminiumsulfaat
-1,686
1 mol aluminiumsulfaat bevat 2 mol aluminium
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.