A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


  • Caliban, de zoon van de heks Sycorax, is een misvormde slaaf van Prospero in 'The Tempest'.
  • Cassio is een belangrijk personage in Shakespeares tragedie 'Othello'. Als luitenant in het Venetiaanse leger speelt hij een cruciale rol in de tragische gebeurtenissen die zich tijdens het stuk ontvouwen. Cassio is een jonge, knappe en welbespraakte soldaat, bekend om zijn nobele kwaliteiten en zijn vaardigheid in oorlogsvoering. Hij belichaamt de idealen van eer, integriteit en professionaliteit en heeft niets dan respect en bewondering voor generaal Othello. De antagonist van het stuk, Iago. koestert echter een diepe wrok jegens Cassio omdat hij gelooft dat Cassio's promotie van luitenant rechtmatig aan hem toekwam. Daarom smeedt hij plannen om Cassio's reputatie te ruïneren en hij manipuleert zowel Cassio als Othello zodat deze laatste ervan overtuigd raakt dat zijn echtgenote Desdemona hem met de knappe Cassio bedriegt.
  • Claudius is in Shakespeares tragedie 'Hamlet' de oom en stiefvader van de protagonist Hamlet. Hij is de broer en moordenaar van Hamlets vader, de koning van Denemarken. Kort na de dood van zijn broer neemt hij de troon over en trouwt met Gertrude, de moeder van Hamlet. Claudius wordt afgeschilderd als een sluw en ambitieus personage, gedreven door zijn verlangen naar macht en rijkdom. Gedurende het hele stuk gebruikt Claudius manipulatie en bedrog om zijn greep op de macht te behouden. Hij wordt echter geplaagd door schuldgevoelens en angst om ontmaskerd te worden. Dat gebeurt ook wanneer de geest van de vermoorde koning aan Hamlet verschijnt en hem zegt dat Claudius degene was die hem vergiftigde. Deze onthulling verdiept Hamlets wrok jegens zijn oom en intensiveert zijn wraakzucht.
  • Coriolanus (1608) is de laatste tragedie die William Shakespeare schreef. Het stuk onderzoekt thema's als trots, politiek en de gevolgen van het zich vervreemden van de massa. Het speelt zich af in het oude Rome en vertelt het verhaal van de beroemde Romeinse generaal Caius Martius, later bekend als Coriolanus. Ondanks zijn militaire successen is Coriolanus arrogant en veracht hij het gewone volk, wat leidt tot spanningen met de burgers en politici die zijn loyaliteit aan Rome in twijfel beginnen te trekken. Na te zijn verbannen, vormt Coriolanus een alliantie met de vijanden van Rome, de Volsciërs, en bereidt hij zich voor om zijn vaderland aan te vallen. Zijn moeder en echtgenote overtuigen hem wel om Rome te sparen, maar zijn Volsciaanse bondgenoten verraden en vermoorden hem.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.