Sindarijns/verleden tijd/persoonlijk lijdend voornaamwoord

persoonlijke lijdende voornaamwoord Bewerken

persoon lijdende voornaamwoorden kunnen als nominatief woorden gebruikt in onze taal gebruik. de zins structuur zal worden: accusatief nominatief zijn.
voorbeeld: im celebrimbor
(ik ben celebrimbor) terwijl eigenlijk staat er (celebrimbor ben ik.)
ander vertaling zal zijn (ik word genoemd celebrimbor)
.

we kennen nog en belangrijke constructie met na (is). we bij gebruik gaat altijd om situatie er is of het is, zoals voorbeeld: nâ adan (er is een mens), nar galad = er is een boom. we gebruiken het lijden voorwerp als nominatief ook als i persoonlijk lijden voorwerp. dus ondergaat het geen mutatie.

verledentijd Bewerken

de derde persoon is makkelijker te maken maar kent vele uizonderingen. de eerste uitgang van a stam in nt. voor i stam is veel moeilijker ander uizondering.
de a stam onder gaat verandering me toe voegen van persoonlijke voornaamwoorden. de contractie bij a nt, om het persoonlijk woord toe te voegen gaat komt e tussen nt en n waar door nt naar => n veranderd
het voornaam woord r kan ook een meervoud zijn door het subjectief.

esta = noemen
ik noem= estannen
jij noemt = estannech
hij noemen = estant
u noemt = estannel
wij noemen = estanner

er zijn uitzonderingen op de regel. als woord nna aan het einde heeft dan komt veranderd de laatste a in e komt persoonlijk voornaamwoord er gelijk achter. de i stam is lastiger te constitueren omdat vele combinatie niet mogelijk zijn. zijn er meer veranderingen. voorbeeld: anglenna (aankomen, naderen)=> anglennant (hij nadert) anglenna+nt+n= anglennen (ik heb genaderd)

eindigt een woord op l volg er een verdubbeling. als we er persoonlijk voornaam woord aan willen vast maken komt er i bij de i stammen
bij i stam komen gevolgen van i stam dus verander a en o naar e

pel (verwelken, vergaan) => pell
pel=l+n=pellin (ik heb lief)

woorden r of n bezitten krijgen een n er achter car (doen), carn (hij deed), cernin (ik deed) cen zien, cenn (hij zag), cennin ik zag).

veranderingen van de letter d b g naar hardere varianten, als we persoonlijk voornaam woord willen er aan plakken t => n, b => m, g => ng nng =>ng

d => nt => nn
b => mp => mm
g => nc => ng
voorbeeld: mad (eten) => ment(at) => mennin (ik at)
dh is kent twee uitgangen
nd en nn uitgang
nd komt alleen met één lettergreep hebbende stam.
nn komt bij meer lettergreep hebbende stammen.
alleen dh woord nn door gevolg van persoonlijk voornaamwoord.
gwedh (bind)- gwend (verbonden => gwennin Ik verbond, als gaat om vriendschap.
edledh ( verbannen) => edlenn > verbande => edlennin (ik verbande)

woordenlijst Bewerken

teitha- = schrijven
gwedh = bond (vriendschap)
gwedh- = binden
rista- = hakken
tîw = teken
antîw = lange teken
naura = branden
lachta = ontvlammen, oplaaien
gûd = heart
mathar = vechten
meathor = vechten
magol = zwaard (zwak werkwoord kan niet volgs de normale i mutatie vervoegen.
tol- = komen
naur = vuur.
linna- = zingen
aew = vogels
filig = zwerm kleine vogels
feag = slecht

oefening Bewerken

aiw ah edhil linnannir.
hon adan
celebrimbor teithant tîw, antíw a cirth.
lachant gûd, filig.
maethor mathant
i mhagol dond
cuiant i 'aladh
edlennir i min aran faeg edhil ah edain
han edain
hono edhil
edain ah edhil linnannir

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.