Dit is de documentatiepagina voor Sjabloon:Formulenum, daar ingevoegd.
Wanneer deze rechtstreeks wordt bekeken zullen links die gebruik maken van paginanaam-variabelen niet werken.

Dit sjabloon creëert een "genummerd blok" dat gebruikt kan worden om wiskundige vergelijkingen te nummeren met een standaard opmaak. De opmaak kan aangepast worden volgens de voorkeuren van de gebruiken (zie de voorbeelden hieronder).

 • Dit sjabloon kan samen met de sjablonen {{formuleid}} en {{formuleref}} gebruikt worden om genummerde vergelijkingen te maken, waar later in de tekst of vanaf een andere pagina naar verwezen kan worden.
 sjabloon:formuleid
 • Voor uitleg over de opmaak van wiskundige vergelijkingen en formules kan je terecht op de helppagina van wikipedia, of op de engelstalige wikipedia voor een uitgebreidere uitleg.
 nederlandstalige help TeX in Wikipedia
 engelstalige help TeX in Wikipedia

Blanco Sjabloon

bewerken

{{Formulenum|:| | }}


Standaard opmaak met enkele inspringing

{{Formulenum|1=:|2=|3=|numformat=|lijnformat=}}
Volledige parameters (excl border)

{{Formulenum|:| |{{Formuleid| | }}}}
Standaard opmaak in combinatie met sjabloon:formuleid

{{Formulenum|1=:|2=|{{Formuleid|"id"|"tekst"}}|numformat=|lijnformat=}}
Volledige parameters in combinatie met sjabloon:formuleid

{{Formulenum|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{numformat}}}|{{{lijnformat}}}}}
Met weergave van de parameters

Parameters

bewerken

Parameters {{{1}}}, {{{2}}}, en {{{3}}} van dit sjabloon zijn verplicht. Aanvullend zijn er twee optionele parameters, {{{numformat}}} en {{{lijnformat}}}.

 • {{{1}}}: Bepaald de inspringing aan de linkerkant door middel van dubbel-punt tekens. Des te meer dubbel-punt-tekens " : " geplaatst worden, des te verder het blok naar links zal inspringen. Er is een limiet van 20 dubbele punten. Indien geen inspringing is gewenst, kan de parameter kan leeg gelaten worden.
 • {{{2}}}: Bepaalt de inhoud van het blok. Meestal de wiskundige formule zelf, maar alle tekst is mogelijk.
 • {{{3}}}: Bepaalt de nummer van het blok of de nummering van de wiskundige formule
 • {{{numformat}}}: Indien aan deze paramater een willekeurige waarde wordt toegekend (als de parameter dus niet blanco is), wordt de standaard opmaak van het "nummer" verwijderd. Een zelfgekozen opmaak kan dan ingevoerd worden bij parameter {{{3}}}. Indien deze parameter niet wordt toegekend, wordt de standaard opmaak toegepast:vet en tussen haakjes. De standaard opmaak levert bijvoorbeeld (2.1) voor de waarde "2.1" ingevuld bij parameter *{{{3}}}
 • {{{lijnformat}}}: Hier kan de lijnstijl van de lijn tussen de formule en het nummer bepaald worden, Indien deze parameter niet wordt toegekend, wordt de standaard opmaak toegepast: een grijze puntjeslijn van 2 pixels
 • {{{Border}}}: Als deze parameter wordt toegepast, wordt er een kader rond het blok getrokken. Werkt nog niet zoals het zou moeten.

Voorbeelden

bewerken

Standaard vergelijkingen

bewerken

{{Formulenum|:|<math>y=ax+b</math>|Verg. 3}}

     

 

(Verg. 3)

{{Formulenum|:|<math>ax^2+bx+c=0</math>|formule 3}}

     

 

(formule 3)

{{Formulenum|:|<math>ax^2+bx+c=0 \!</math>| form 4.1}}

     

 

(form 4.1)

{{Formulenum|:|<math>\!\Psi(x_1,x_2)=U(x_1)V(x_2)</math>|2.2}}

     

 

(2.2)

ID geven aan een formule voor latere referentie

bewerken

Door gebruik te maken van het {{formuleid}} kan men later naar de formule refereren met sjabloon:formuleref

{{Formulenum||<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|{{Formuleid|3.5}}}}

     

 

(3.5)

{{Formulenum||<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|{{Formuleid|3.6|formule 3.6}}}}

     

 

(formule 3.6)

Inspringen

bewerken

Inspringen gebeurt door het gewenste aantal dubbele punten (maximaal 20) in te voeren bij de eerste parameter. Indien deze blanco gelaten wordt, zoals in het eerste voorbeeld, is er geen inspringing.

{{Formulenum||<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3.5}}

     

 

(3.5)

{{Formulenum|:|<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|1}}

     

 

(1)

{{Formulenum|::|<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|13.7}}

     

 

(13.7)

{{Formulenum|:::|<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|1.2}}

     

 

(1.2)

Opmaak van het nummer van de formule

bewerken

Door de paramater {{{numformat}}} een willekeurige waarde te geven, wordt de standaard opmaak opgeheven. Bij paramater {{{3}}} moet men dan de gewenste opmaak invoeren. De laatste twee voorbeelden geven weer wat er gebeurt als de de paramater {{{numformat}}} niet toegekend wordt, en men ook een opmaak bij parameter {{{3}}} invoert.

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3=3.5|numformat=.}}

     

 

3.5

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3=<3.5>|numformat=.}}

     

 

<3.5>

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3=[3.5]|numformat=.}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3=<math>(3.5)</math>|numformat=.}}

     

 

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''}}

     

 

([3.5])

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.}}

     

 

[3.5]

Opmaak van de lijn tussen formule en nummer

bewerken

Door aan de paramater {{{lijnformat}}} een lijnopmaak toe te kennen kan men het uitzicht van de lijntussen formule en nummer bepalen. De standaard lijnopmaak is een grijze puntjeslijn van 2 pixels "2px dotted #e5e5e5", zoals in de bovenstaande voorbeelden. Door de waarde "0px" of "none" toe te bekomt men een blanco lijn.
 • Om de dikte van de lijn te veranderen: "((willekeurige waarde)) px" invoeren; standaard is "2px"
 • Om een streepjeslijn te bekomen: "dashed" invoeren; om een volle lijn te bekomen: "solid" invoeren; standaard is een puntjeslijn "dotted"
 • Om de kleur te veranderen: willekeurige kleur invoeren, zie Lijst van HTML-kleuren op wikipedia; standaard is "#e5e5e5".

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''(3.5)'''|numformat=.|lijnformat=1px dashed red}}

     

 

(3.5)

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''(3.5)'''|numformat=.|lijnformat=3px dashed #0a7392}}

     

 

(3.5)

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.|lijnformat=3px solid green}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.|lijnformat=5px dotted blue}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.|lijnformat=0px solid green}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.|lijnformat=5px none green}}

     

 

[3.5]

{{Formulenum|1=:|2=<math>\bold{a}(t)=\frac{d}{dt}\bold{v}(t)</math>|3='''[3.5]'''|numformat=.|lijnformat=3px double #f4c300}}

     

 

[3.5]

Refereren naar een formule waaraan elders een ID gegeven is

bewerken

Door gebruik te maken van het sjabloon {{formuleref}} verwijst men naar een formule waaraan een ID is gegeven met het sjabloon {{formuleid}}. Er wordt een rechtreekse link naar de formule gemaakt

Door op de link te klikken ga ik naar de formule die stelt dat de versnelling gelijk is aan de afgeleide van de snelheid naar de tijd (zie formule {{Formuleref|3.5}}).

Door op de link te klikken ga ik naar de formule die stelt dat de versnelling gelijk is aan de afgeleide van de snelheid naar de tijd (zie formule 3.5).

Door op de link te klikken ga ik naar de formule die stelt dat de versnelling gelijk is aan de afgeleide van de snelheid naar de tijd {{Formuleref|3.6|(zie formule 3.6)|Sjabloon:Formulenum/doc}}. Als deze op een andere pagina staat verwijs ik ook naar de pagina.

Door op de link te klikken ga ik naar de formule die stelt dat de versnelling gelijk is aan de afgeleide van de snelheid naar de tijd (zie formule 3.6). Als deze op een andere pagina staat verwijs ik ook naar die pagina.


Door aan de parameter {{{Border}}} een kaderopmaak toe te kennen creëert men een kader rond de formule. Werkt nog niet helemaal zoals het zou moeten

{{Formulenum|:|<math>y=ax+b \!</math>|2.5|Border=1}}

     

 

(2.5)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.