Sjabloon:Kolommen2 (variabel)

Invoegtekst kortBewerken

Onderstaande toepassing van het sjabloon gebruikt maar twee parameters, de overige waarden zijn de defaultwaarden. Zie voor de defaultwaarden en de betekenis van de parameters de paragraaf Velden.

Eerste regel Tussenrij Laatste rij Tussenrij met kop
{{Kolommen2 (variabel)
| Header = 1
| Anker = 
| Kol1 = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Anker = 
| Kol1 = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Footer = 2
| Anker = 
| Kol1 = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Anker = 
| Kop = 
| KopLevel = 
| Kol1 = 
| Kol2 = 
}}

Rijen met formules
Eerste regel Tussenrij Laatste rij Tussenrij met kop
{{Kolommen2 (variabel)
| Header = 1
| Anker = 
| Kol1 = 
| Formule = <math>\mathrm{}</math>
| Nummer = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Anker = 
| Kol1 = 
| Formule = <math>\mathrm{}</math>
| Nummer = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Footer = 2
| Anker = 
| Kol1 = 
| Formule = <math>\mathrm{}</math>
| Nummer = 
| Kol2 = 
}}

{{Kolommen2 (variabel)
| Anker = 
| Kop = 
| KopLevel = 
| Kol1 = 
| Formule = <math>\mathrm{}</math>
| Nummer = 
| Kol2 = 
}}

Invoegtekst compleetBewerken

In onderstaande invultekst zijn alle parameters vermeld. Zie voor de betekenis van de parameters in de paragraaf Velden.

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = <!-- alleen bij eerste in een serie -->
| Footer = <!-- alleen bij laatste in een serie -->
| Anker = 
| Wtbl = 
| Vali = 
| Kop = 
| KopLevel =
| Wyd1 = 
| Ali1 = <!-- left, center, right NB: alleen kleine letters -->
| Typ1 = <!-- standaard, cursief, vet, vetcursief NB: alleen kleine letters -->
| Kol1 = 
| Formule = 
| Wfrm =
| Nummer = 
| Ali2 = <!-- left, center, right NB: alleen kleine letters -->
| Typ2 = <!-- standaard, cursief, vet, vetcursief NB: alleen kleine letters -->
| Kol2 = 
| Fig2 = 
}}

Doel van het sjabloonBewerken

Dit sjabloon is bedoeld om tekst in twee kolommen van aanpasbare breedte te plaatsen. Gedacht kan worden aan lopende tekst met aan de rechterkant een kolom met figuren of korte regels met het onderwerp van de lopende tekst in de linker kolom. Neem de tekst onder Invoegtekst kort of Invoegtekst compleet op in de pagina en vul de velden in. Niet ingevulde velden krijgen de defaultwaarde, of blijven leeg. De twee kolommen zijn onderdeel van een tabel.

Let opBewerken

  • Het is wel mogelijk om binnen een tekstblok (Kol1 of Kol2) een nieuwe regel te beginnen, maar de standaard Wiki-code, een dubbele <ENTER> werkt niet. Gebruik van de html-code "<br>" werkt wel. Om de editor leesbaar te houden kan het handig zijn de code op de regel direct achter de eerste alinea te zetten en dan de volgende alinea voor aan de regel te starten.
  • Hyperlinks kunnen worden opgenomen in de standaard Wikipedianotatie. Wel moet, als de te tonen tekst afwijkt van het linkadres, het pipe-symbool "|" vervangen worden door het sjabloon {{!}}.
  • Tabellen in wikicode opgeven is geen probleem, alleen moeten, net zoals bij de link-code hierboven, pipe-symbolen vervangen worden door de sjablonen {{!}} en {{!!}} voor resp. een of een dubbel symbool.

GebruikBewerken

De tekst wordt in een tabel geplaatst. Het bleek dat als de eerste kolom geen volledige regel gebruikte, de breedte toch niet werd aangepast aan de opgegeven waarde. Om deze reden is het sjabloon zo geschreven dat met behulp van de parameters <Header> en <Footer> aangegeven kan worden of de tabel geopend moet worden, afgesloten, of dat er alleen een tabelregel wordt opgegeven. De parameters <Header> en <Footer> werken als booleans: als ze geladen zijn wordt de bijbehorende code geplaatst. Welke waarde deze parameters bevatten is niet relevant. Het effect is dat als er minstens in een tabelrij een volledige regel in Kol1 staat, de hele tabel de juiste breedte krijgt.

Om de tabel goed te laten werken geldt de volgorde:

Header Footer Effect
leeg leeg Er wordt een tussenregel met bijbehorende code geplaatst. Indien deze regel alleen gebruikt wordt, leidt dat tot "vreemde" tekens in de uitvoer.
geladen leeg De eerste regel van de kolommentabel wordt hiermee gedefinieerd. Een serie calls naar {{Kolommen2 (Variabel)}} dient hier altijd mee te beginnen.
leeg geladen De laatste regel van de kolommentabel. Wordt deze code vergeten, dan blijft de tabel geopend, en wordt de volgende tekst als onbegrepen tabeltekst bovenaan de serie calls naar {{Kolommen2 (Variabel)}} geplaatst.
geladen geladen Dit geeft een kolommentabel met slechts één regel.

VeldenBewerken

NB: De defaultwaarden voor de linker en de rechterkolom zijn niet hetzelfde!

Ali1
De positionering van linker kolom. Default is "left". Andere mogelijke waarden zijn "center" en "right".
Ali2
Zie Ali1, maar dan voor de rechter kolom. Defaultwaarde is "right".
Anker
Om in een index of met behulp van een hyperlink naar een alinea te kunnen gaan is een anker nodig. De html-ankercode lijkt niet te werken. Met deze parameter wordt een link-anker geplaatst met de naam van de parameter. Deze naam is niet zichtbaar in de uitvoer, maar maakt het wel mogelijk om met behulp van een link ernaar toe te springen. Voorwaarde is wel dat op een pagina een bepaald anker maar één keer mag voorkomen.
De plaatsing van het anker kan op twee punten:
  • Indien <Kop> gedefinieerd is wordt het anker bij de kop geplaatst.
  • Indien <Kop> niet gedefinieerd is wordt het anker bij de eerste alinea van <Kol1> geplaatst.
Fig2
Om figuren in kolom 2 goed te kunnen plaatsen wordt deze parameter gebruikt. Direct opnemen van plaatjes in de parameter <Kol2> leidt vaak tot vreemde resultaten. Gebruik van <Fig2> voorkomt dat. Figuren worden gecentreerd in kolom 2 weergegeven.
Footer
Indien deze parameter geladen is, welke waarde maakt niet uit, dan wordt de sluitcode voor de tabel geplaatst.
Formule
Binnen de ruimte van kolom 1 kan een formule of afbeelding worden geplaatst, die met behulp van <Nummer> van een verwijzingssleutel kan worden voorzien. Een formule kan met behulp van <math> opgegeven worden.
De eerste toepassing van deze parameter was een formule, daarom heeft hij deze naam. Maar een afbeelding kan ook via deze parameter worden opgegeven. Daarvoor geldt de normale manier voor deze wiki waarop afbeeldingen in de tekst gedefinieerd worden. Als Kop of Kol1 gedefinieerd zijn wordt de formule/afbeelding onder die teksten gezet. Het is mogelijk formules en figuren direct in Kol1 op te nemen, maar verwijzen naar een naam die makkelijk te vinden is wordt lastiger.
Header
Indien deze parameter geladen is, welke waarde maakt niet uit, dan wordt de openingscode voor de tabel geplaatst.
Kol1
De tekst die in de linker kolom geplaatst moet worden. Als Kop gedefinieerde is wordt deze tekst als alinea onder de kop geplaatst. Als formule gedefinieerd is, wordt deze tekst boven de formule geplaatst.
Het is mogelijk formules direct in de parameter Kol1 op te nemen, maar dan kan niet zo makkelijk een bijschrift (Formule1; Fig. 2, etc) bij de formule geplaatst worden.
Kol2
Zie Kol1, maar dan voor de rechter kolom. In deze parameter kunnen formules en figuren rechtstreeks worden opgenomen. Het is niet mogelijk in een speciaal veld een bijschrijft op te nemen. Indien nodig dient dit in de tekst van de kolom verwerkt te worden.
Kop
In de tabel kan een kop opgenomen worden. Deze wordt, indien opgegeven, boven de tekst van Kol1 geplaatst.
KopLevel
Deze parameter is alleen relevant als Kop geladen is. Default is 1, een kop met het hoogste niveau in een pagina-inhoud. Waarden van 1 tot en met 4 kunnen gebruikt worden.
Nummer
De verwijzingssleutel voor formule
Typ1
Wiki-opmaak voor kolom 1. Waarden zijn: "standaard", "cursief", "vet", "vetcursief". Default is "standaard".
Typ2
Wiki-opmaak voor kolom 2. Waarden zijn: "standaard", "cursief", "vet", "vetcursief".
Vali
De vertikale positionering in de kolommen. Default is "top", in beide kolommen wordt de tekst bovenin geplaatst. Andere mogelijke waarden zijn "center" en "bottom"
Wfrm
De breedte die binnen Kol1 voor de formule beschikbaar is. Default = 90%. Wordt voor Wyd1 70% opgegeven, en hier 60% dan wordt de effectieve ruimte voor de formule 42% (= 60% van 70%). De breedte die voor de verwijzing (het veld "Nummer") beschikbaar is wordt berekend op basis van 100-Wfrm.
Wtbl
De breedte van de tabel in procenten van de beschikbare ruimte. Helaas komt naast de inhoudsopgave via een sjabloon inhoudsopgave de 100% niet goed uit: De hele tekst wordt tot onder de inhoudsopgave naar beneden geschoven. Het is veiliger deze waarde niet te gebruiken.
Wyd1
De breedte van de linker kolom in procenten van de totale tabelbreedte. Default = 80%. De breedte van de rechterkolom wordt berekend op basis van deze waarde: 100 - Wyd1.

Voorbeeld 1: Header én FooterBewerken

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = p wat hier staat maakt niet uit als er maar iets staat
| Footer = p wat hier staat maakt niet uit als er maar iets staat
| Kop = Kopje van testregel
| KopLevel = 3
| Kol1 = Dit is een testregel. Om te zorgen dat de tabel, want dat is het, over de hele pagina-breedte loopt, moet in de linker kolom minstens een volledige regel zitten.
| Kol2 = Voorbeeld 1
} Anker = Vb.
}}

Geeft:

Kopje van testregel

Dit is een testregel. Om te zorgen dat de tabel, want dat is het, over de hele pagina-breedte loopt, moet in de linker kolom minstens een volledige regel zitten.

Voorbeeld 1

 

Voorbeeld 2: Header/Kop1 + Kop2 + Kop3 + Footer/Kop3Bewerken

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = 1
| Kop = Kopje van testregel KopLevel = 1
| KopLevel = 1
| Kol1 = In onderstaande formule zie je dat 1 soms gelijk is aan 0!
| Formule = <math>1^1 \ = \ 1^0 \ =  \ 1</math>
| Wfrm = 80
| Nummer = paradox 1
| Kol2 = Voorbeeld 2a
| Anker = Voorbeeld
}}
{{Kolommen2 (variabel)
| Kop = Kopje van testregel KopLevel = 2
| KopLevel = 2
| Kol1 = Dit is ook een testregel.
| Kol2 = Voorbeeld 2b
| Fig2 = [[bestand:Liquid oxygen in a beaker 2.jpg|100px]]
}}
{{Kolommen2 (variabel)
| Kop = Kopje voor plaatje KopLevel = 3
| KopLevel = 3
| Formule = [[bestand:Phosphoric-acid-3D-balls.png|200px]]
| Nummer = fosforzuur
| Kol2 = plaatje 2c
}}
{{Kolommen2 (variabel)
| Footer = 2
| Kop = Kopje van testregel KopLevel = 3
| KopLevel = 3
| Kol1 = Nog een testregel.
| Kol2 = Voorbeeld 2d
}}

Resulteert in:

Kopje van testregel KopLevel = 1

In onderstaande formule zie je dat 1 soms gelijk is aan 0!
    
paradox 1

Voorbeeld 2a

 

Kopje van testregel KopLevel = 2

Dit is ook een testregel.

Voorbeeld 2b

 

Kopje voor plaatje KopLevel = 3


    
fosforzuur

Kopje van testregel KopLevel = 3

Nog een testregel.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.