Spaans/Werkwoorden (onregelmatig)

Terug naar de regelmatige werkwoorden


In de tabellen geldt dat:

 • onregelmatige vormen van een werkwoorden vetgedrukt worden weergegeven;
 • semi-onregelmatige vormen (onregelmatige vormen die regelmatig kunnen worden afgeleid van andere vormen of die niet regelmatig zijn door een bepaalde eigenschap van het werkwoord) schuingedrukt worden weergegeven.

Volledig onregelmatige werkwoorden

bewerken

Hieronder zal de Futuro de Subjuntivo niet worden weergegeven: deze is zeer zeldzaam en dan ook nog op regelmatige wijze af te leiden (eventueel van onregelmatige vormen).

 • INFINITIVO: estar
 • GERUNDIO: estando
 • PARTICIPIO PASADO: estado


INDICATIVO
Presente Imperfecto Indefinido
estoy estaba estuve
estás estabas estuviste
está estaba estuvo
estamos estábamos estuvimos
estáis estabais estuvisteis
están estaban estuvieron
Futuro Condicional
estaré estaría
estarás estarías
estará estaría
estaremos estaríamos
estaréis estaríais
estarán estarían
SUBJUNTIVO
Presente Imperfecto
esté estuviera estuviese
estés estuvieras estuvieses
esté estuviera estuviese
estemos estuviéramos estuviésemos
estéis estuvierais estuvieseis
estén estuvieran estuviesen
IMPERATIVO (Afirmando)
está
estad


Een tweeklank aan het begin van een woord kan niet. Het (regelmatige) gerundio van ir wordt dientengevolge geschreven als yendo.

 • INFINITIVO: ir
 • GERUNDIO: yendo
 • PARTICIPIO PASADO: ido


INDICATIVO
Presente Imperfecto Indefinido
voy iba fui
vas ibas fuiste
va iba fue
vamos íbamos fuimos
vais ibais fuisteis
van iban fueron
Futuro Condicional
iré iría
irás irías
irá iría
iremos iríamos
iréis iríais
irán irían
SUBJUNTIVO
Presente Imperfecto
vaya fuera fuese
vayas fueras fueses
vaya fuera fuese
vayamos fuéramos fuésemos
vayáis fuerais fueseis
vayan fueran fuesen
IMPERATIVO (Afirmando)
ve
id
 • INFINITIVO: ser
 • GERUNDIO: siendo
 • PARTICIPIO PASADO: sido


INDICATIVO
Presente Imperfecto Indefinido
soy era fui
eres eras fuiste
es era fue
somos éramos fuimos
sois erais fuisteis
son eran fueron
Futuro Condicional
seré sería
serás serías
será sería
seremos seríamos
seréis seríais
serán serían
SUBJUNTIVO
Presente Imperfecto
sea fuera fuese
seas fueras fueses
sea fuera fuese
seamos fuéramos fuésemos
seáis fuerais fueseis
sean fueran fuesen
IMPERATIVO (Afirmando)
sed

Tener is een diftongerend werkwoord.

 • INFINITIVO: tener
 • GERUNDIO: teniendo
 • PARTICIPIO PASADO: tenido


INDICATIVO
Presente Imperfecto Indefinido
tengo tenía tuve
tienes tenías tuviste
tiene tenía tuvo
tenemos teníamos tuvimos
tenéis teníais tuvisteis
tienen tenían tuvieron
Futuro Condicional
tendré tendría
tendrás tendrías
tendrá tendría
tendremos tendríamos
tendréis tendríais
tendrán tendrían
SUBJUNTIVO
Presente Imperfecto
tenga tuviera tuviese
tengas tuvieras tuvieses
tenga tuviera tuviese
tengamos tuviéramos tuviésemos
tengáis tuvierais tuvieseis
tengan tuvieran tuviesen
IMPERATIVO (Afirmando)
ten
tened
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.