Rechten van gebruikersgroepen

Op deze pagina staan de gebruikersgroepen in deze wiki beschreven, met hun bijbehorende rechten. Er kan extra informatie over individuele rechten aanwezig zijn.

Legenda:

 • Toegewezen recht
 • Ingetrokken recht
GroepRechten
(alle)
(*)
 • Accounts samenvoegen (centralauth-merge)
 • Filters bekijken (abusefilter-view)
 • Gebruik de testinterface voor VIPS-transformaties (vipsscaler-test)
 • Het filterlogboek bekijken (abusefilter-log)
 • Nieuwe gebruikersaccounts aanmaken (createaccount)
 • Overlegpagina's aanmaken (createtalk)
 • Pagina's aanmaken (createpage)
 • Pagina's bekijken (read)
 • Pagina's bewerken (edit)
 • Uw eigen priv√©gegevens bekijken (bijvoorbeeld e-mailadres, echte naam) (viewmyprivateinfo)
 • Uw eigen priv√©gegevens bewerken (bijvoorbeeld e-mailadres, echte naam) en vragen om e-mails om uw wachtwoord opnieuw in te stellen (editmyprivateinfo)
 • Uw eigen volglijst bekijken (viewmywatchlist)
 • Uw eigen volglijst bewerken. (Merk op dat via sommige handelingen kunnen nog steeds pagina's toegevoegd worden, zelfs zonder deze bevoegdheid) (editmywatchlist)
 • Uw eigen voorkeuren bewerken (editmyoptions)
 • Verkorte URLs aanmaken (urlshortener-create-url)
 • Via de API bewerkingen uitvoeren (writeapi)
accountaanmakers
(accountcreator)
(ledenlijst)
 • Tijdsafhankelijke beperkingen negeren (noratelimit)
autobevestigde gebruikers
(autoconfirmed)
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Boeken opslaan als gebruikerspagina (collectionsaveasuserpage)
 • Boeken opslaan als gemeenschapspagina (collectionsaveascommunitypage)
 • Details van filterlogboekregels bekijken (abusefilter-log-detail)
 • Handelingen die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen geregistreerde gebruikers" (editsemiprotected)
 • Pagina's hernoemen (move)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Uitgezonderd van IP-adresgebaseerde tijdsafhankelijke beperkingen (autoconfirmed)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
bots
(bot)
(ledenlijst)
 • Behandeld worden als een geautomatiseerd proces (bot)
 • Bewerkingen automatisch als gecontroleerd gemarkeerd krijgen (autopatrol)
 • Geen doorverwijzingen achterlaten bij het hernoemen van pagina's (suppressredirect)
 • Handelingen die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Hogere limieten in API-zoekopdrachten gebruiken (apihighlimits)
 • Kleine bewerkingen aan een overlegpagina leiden niet tot een melding 'nieuwe berichten' (nominornewtalk)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen geregistreerde gebruikers" (editsemiprotected)
 • Tijdsafhankelijke beperkingen negeren (noratelimit)
 • Uitgezonderd van IP-adresgebaseerde tijdsafhankelijke beperkingen (autoconfirmed)
 • Via de API bewerkingen uitvoeren (writeapi)
bureaucraten
(bureaucrat)
(ledenlijst)
controlegebruikers
(checkuser)
(ledenlijst)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Beperkt zichtbare gegevens in het filterlogboek bekijken (abusefilter-privatedetails)
 • Het Logboek controleren gebruikers bekijken (checkuser-log)
 • Het toegangslogboek van beperkt zichtbare logboekgegevens van het misbruikfilter bekijken (abusefilter-privatedetails-log)
 • IP-adressen en andere gegevens van gebruikers bekijken (checkuser)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
bevestigde gebruikers
(confirmed)
(ledenlijst)
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Boeken opslaan als gebruikerspagina (collectionsaveasuserpage)
 • Boeken opslaan als gemeenschapspagina (collectionsaveascommunitypage)
 • Details van filterlogboekregels bekijken (abusefilter-log-detail)
 • Handelingen die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen geregistreerde gebruikers" (editsemiprotected)
 • Pagina's hernoemen (move)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Uitgezonderd van IP-adresgebaseerde tijdsafhankelijke beperkingen (autoconfirmed)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
importeurs
(import)
(ledenlijst)
 • Pagina's importeren uit een bestandsupload (importupload)
 • Pagina's uit andere wiki's importeren (import)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
interfacemoderatoren
(interface-admin)
(ledenlijst)
 • De CSS-bestanden van andere gebruikers bewerken (editusercss)
 • De JSON-bestanden van andere gebruikers bewerken (edituserjson)
 • De JavaScriptbestanden van andere gebruikers bewerken (edituserjs)
 • De gebruikersinterface bewerken (editinterface)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Wikibrede CSS bewerken (editsitecss)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Wikibrede JavaScript bewerken (editsitejs)
uitgezonderden van IP-adresblokkades
(ipblock-exempt)
(ledenlijst)
 • Automatische blokkades van Tor-exitnodes omzeilen (torunblocked)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • IP-blokkades, automatische blokkades en IP-bereik blokkades omzeilen (ipblock-exempt)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(ledenlijst)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(ledenlijst)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
stewards
(steward)
(ledenlijst)
 • Alle gebruikersrechten bewerken (userrights)
 • Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (centralauth-createlocal)
 • Pagina's met een grote geschiedenis verwijderen (bigdelete)
 • Tijdsafhankelijke beperkingen negeren (noratelimit)
toezichthouders
(suppress)
(ledenlijst)
 • Een gebruikersnaam blokkeren of deblokkeren, zodat deze voor het publiek wordt verborgen of zichtbaar gemaakt (hideuser)
 • Meldingen in het filterlogboek verbergen (abusefilter-hide-log)
 • Niet-openbare logboeken bekijken (suppressionlog)
 • Specifieke logboekregels verwijderen en terugplaatsen (deletelogentry)
 • Specifieke versies bekijken, verbergen en weer zichtbaar maken op pagina's van elke gebruiker (suppressrevision)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Verborgen meldingen in het filterlogboek bekijken (abusefilter-hidden-log)
 • Versies van pagina's verbergen (deleterevision)
 • Versies verborgen voor elke gebruiker bekijken (viewsuppressed)
moderatoren
(sysop)
(ledenlijst)
 • Labels aanmaken en (de)activeren (managechangetags)
 • Labels uit de database verwijderen (deletechangetags)
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Als beperkt zichtbaar gemarkeerde filters bekijken (abusefilter-view-private)
 • Andere gebruikers blokkeren of deblokkeren voor bewerken (block)
 • Berichten verzenden aan meerdere ontvangers tegelijk (massmessage)
 • Bestaande bestanden overschrijven (reupload)
 • Bestanden hernoemen (movefile)
 • Bestanden uploaden (upload)
 • Beveiligingsinstellingen wijzigen en cascade-beveiligde pagina's bewerken (protect)
 • Bewerkingen als gecontroleerd markeren (patrol)
 • Bewerkingen automatisch als gecontroleerd gemarkeerd krijgen (autopatrol)
 • Categoriepagina's hernoemen (move-categorypages)
 • De JSON-bestanden van andere gebruikers bewerken (edituserjson)
 • De bewerkingen van de laatste gebruiker die een bepaalde pagina heeft bewerkt snel terugdraaien (rollback)
 • De gebruikersinterface bewerken (editinterface)
 • De geschiedenis van pagina's samenvoegen (mergehistory)
 • De lijst met verboden titels of gebruikersnamen omzeilen (tboverride)
 • Details van filterlogboekregels bekijken (abusefilter-log-detail)
 • Een gebruiker blokkeren of deblokkeren voor het versturen van e-mail (blockemail)
 • Een lijst met pagina's die niet op een volglijst staan bekijken (unwatchedpages)
 • Eigen bestandsuploads overschrijven (reupload-own)
 • Filters aanmaken of aanpassen (abusefilter-modify)
 • Filters met beperkte handelingen wijzigen (abusefilter-modify-restricted)
 • Gebruikerspagina's van het hoogste niveau hernoemen (move-rootuserpages)
 • Geen doorverwijzingen achterlaten bij het hernoemen van pagina's (suppressredirect)
 • Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (centralauth-createlocal)
 • Globale blokkades lokaal negeren (globalblock-whitelist)
 • Handelingen die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Het logboek met verboden titels bekijken (titleblacklistlog)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Hogere limieten in API-zoekopdrachten gebruiken (apihighlimits)
 • IP-blokkades, automatische blokkades en IP-bereik blokkades omzeilen (ipblock-exempt)
 • Logboekvermeldingen bekijken van misbruikfilters die als persoonlijk zijn gemarkeerd (abusefilter-log-private)
 • Massaal pagina's verwijderen (nuke)
 • Media uit de gedeelde mediadatabank lokaal overschrijven (reupload-shared)
 • Nieuwe gebruikersaccounts aanmaken (createaccount)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen geregistreerde gebruikers" (editsemiprotected)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen moderatoren" (editprotected)
 • Pagina's hernoemen (move)
 • Pagina's inclusief deelpagina's verplaatsen (move-subpages)
 • Pagina's uit andere wiki's importeren (import)
 • Pagina's verwijderen (delete)
 • Specifieke logboekregels verwijderen en terugplaatsen (deletelogentry)
 • Spoofcontroles negeren (override-antispoof)
 • Teruggedraaide bewerkingen markeren als botbewerkingen (markbotedits)
 • Tijdsafhankelijke beperkingen negeren (noratelimit)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Uitgezonderd van IP-adresgebaseerde tijdsafhankelijke beperkingen (autoconfirmed)
 • Verkorte URLs aanmaken (urlshortener-create-url)
 • Versies van pagina's verbergen (deleterevision)
 • Verwijderde pagina's terugplaatsen (undelete)
 • Verwijderde pagina's zoeken (browsearchive)
 • Verwijderde tekst en wijzigingen tussen verwijderde versies bekijken (deletedtext)
 • Verwijderde versies bekijken, zonder te kunnen zien wat verwijderd is (deletedhistory)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Gebruikers aan de volgende groep toevoegen: uitgezonderden van IP-adresblokkades
 • Gebruikers uit de volgende groep verwijderen: uitgezonderden van IP-adresblokkades
transwiki-importeurs
(transwiki)
(ledenlijst)
 • Pagina's uit andere wiki's importeren (import)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
gebruikers
(user)
(ledenlijst)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewerkingen als gecontroleerd markeren (patrol)
 • Bewerkingen als klein markeren (minoredit)
 • Categoriepagina's hernoemen (move-categorypages)
 • De cache van een pagina verversen (purge)
 • E-mail versturen aan andere gebruikers (sendemail)
 • Gebruikerspagina's van het hoogste niveau hernoemen (move-rootuserpages)
 • Logboek spamblokkeerlijst bekijken (spamblacklistlog)
 • OAuth-bevoegdheden beheren (mwoauthmanagemygrants)
 • Overlegpagina's aanmaken (createtalk)
 • Pagina's aanmaken (createpage)
 • Pagina's bekijken (read)
 • Pagina's bewerken (edit)
 • Uw eigen CSS-pagina's bewerken (editmyusercss)
 • Uw eigen JSON-pagina's bewerken (editmyuserjson)
 • Uw eigen JavaScriptpagina's bewerken (editmyuserjs)
 • Via de API bewerkingen uitvoeren (writeapi)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)

Naamruimtebeperkingen

NaamruimteRecht(en) waardoor gebruiker kan bewerken
MediaWiki
 • De gebruikersinterface bewerken (editinterface)
Uitbreiding
 • JavaScript- en CSS-pagina's voor de uitbreiding bewerken (gadgets-edit)
Uitbreidingsdefinitie
 • Uitbreidingsdefinities bewerken (gadgets-definition-edit)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.