Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795/Het kind: verschil tussen versies

1) In de Middeleeuwen was de opvoeding van het kind relatief openbaar: familie, buren en dorpsgenoten bereidden het kind voor op zijn rol in de gemeenschap. Dit was een plattelandsmodel waarin het voornaamste doel van kinderen was om de levenscyclus in stand te houden. <br>
2) Tussen 1500-1600 werd de opvoeding van het kind in het kerngezin meer een privézaak. Dit was een meer gevoelsmatige opvoeding. Maar het kind zou nooit méér kunnen leren dan zijn ouders wisten. Dit was een stedelijk model waarbij de ouders hun kinderen liefhadden om henzelf. <br>
3) Tussen 1600-1700 verschoof de opvoeding van het kind naar de scholen en (voor de jongens:) de collegescollege-internaten van de kerk en de staat. Deze opvoeding was (net als die in de Middeleeuwen) openbaar en bedoeld om het kind voor te bereiden op de samenleving, maar die samenleving was veel groter geworden en veel individualistischer en rationeler. Het idee van de cirkelgang der tijden had afgedaan. <br>
4) Na circa 1700 (onder andere onder de invloed van [[w:Jean-Jacques Rousseau|Jean-Jacques Rousseau]]) gingenwilden de rijkenouders hunweer kinderenmeer weerbetrokken deelszijn onttrekken aanbij de uiterst strenge tuchtopvoeding van dehun scholenkinderen en colleges.stuurden Hun kinderenzij gingenze als externenextern naar de colleges. enDe kinderen kregen dan thuis bijles van privélerareneen privéleraar.
 
==Ideologische kindmodellen==
17.569

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.