Onderwijstechnologie/ICT en afstandsonderwijs in het Vlaamse onderwijs: verschil tussen versies

 
Simon & Odil - [www.simonodil.com]
Het Simon & Odil concept is een project vanuit de vzw 4 Kids dewelke tracht een gebrek aan communicatie tussen langdurig zieke kinderen en hun omgeving op te vangen door het aanwenden van innovatieve en interactieve middelen. Het hart van “Simon & Odil” is een interactieve website voor langdurig of chronisch zieke kinderen.
Simon & Odil is een interactieve website voor langdurige zieke kinderen. Dit project is een idee van Christian Salez. VZW 4 Kids is de drijvende kracht achter dit concept. Deze wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting.
Het project is een idee van Christian Salez, één van de oprichters van de vzw 4 Kids. Voorts wordt Simon & Odil ook gesteund door verscheidende, al dan niet commerciële partners, zoals vb. de Koning Boudewijnstichting, alsook door vele vrijwilligers.
De website werd opgericht voor chronisch zieke kinderen. Wanneer kinderen voor een onbepaalde tijd in het ziekenhuis moeten blijven en de bezoekjes van hun vrienden verminderen, gaan ze zich al snel vervelen. Op dat moment is het fijn om een computer te hebben die toegang heeft tot het internet. Zo voelen deze zieke kinderen zich niet zo eenzaam.
Zoals reeds gezegd, werd de website opgericht voor chronisch zieke kinderen dewelke soms voor onbepaalde tijd in een ziekenhuis moeten verblijven. Wanneer bezoekjes van hun vrienden verminderen, gaan ze zich al gauw vervelen. Het is net daarop dat de vzw 4 Kids inspeelt via het aanbieden van een computer die toegang tot het internet verleent. Zo kunnen de kinderen surfen naar de Simon & Odil website waarop ze zich kunnen amuseren dankzij het aanbod van vele verschillende toepassingen. Belangrijk hierbij is dat alle diensten van Simon & Odil volledig gratis zijn voor de kinderen en hun omgeving!
Op deze site kan je vragen stellen om zo informatie over een bepaalde ziekte te vergaren, chatten met lotgenoten, lezen of spelletjes spelen.
 
Het doel van dit project is het taboe rond levensgevaarlijke ziektes te doorbreken, isolement te verbreken en angsten en zorgen te verlichten.
Het project heeft drie grote doelstellingen:
 
* Het isolement van langdurig zieke kinderen doorbreken (zowel thuis, als in het ziekenhuis).
* De zorgen en angsten van de kinderen en hun ouders verlichten.
* Het taboe dat nog steeds rond “erg ziek” zijn (vb. kanker en mucoviscidose) hangt, doorbreken.
 
Maar wie zijn Simon en Odil nu eigenlijk? Simon stelt een gezonde jongen van negen jaar voor die de pech heeft ziek te zijn. Als tijdverdrijf in het ziekenhuis, bedenkt hij allerlei avonturen die hij samen met Odil (zijn knuffel en trouwe vriend) kan beleven. Toch mist Simon zijn andere vrienden want zij komen immers steeds minder op bezoek bij hem, al sturen ze wel regelmatig e-mailtjes door met al hun belevenissen. Maar op die eenzame momenten is er natuurlijk nog altijd Odil en een nieuw avontuur!
Het concept van Simon & Odil steunt op drie pijlers:
 
* '''Informatie:''' kinderen die met belangrijke vragen (vb. over hun ziekte of behandeling) of moeilijke zaken (vb. leven en dood) worstelen maar het hier liever niet over hebben met de artsen, kunnen dan terecht bij Odil. Ook ouders kunnen hier terecht met hun vragen.
* '''Communicatie:''' indien kinderen willen praten met andere zieke kinderen, vriendjes of familie, kunnen ze op een volledig beveiligde chatroom terecht. Ook kan men hier leuke e-cards versturen en via een webcam volgen wat er thuis of in de klas gebeurt.
*'''Amusement:''' op de website kan men verschillende spelletjes spelen, interactieve puzzels oplossen, grappige verhalen lezen over Simon & Odil, links naar andere leuke sites terugvinden, enz.
 
Bednet - [www.bednet.be]
Bednet wil het onderwijsproces van langdurig zieke kinderen ondersteunen, door hen via internet synchroon lessen te laten volgen, die gegeven
 
www.bednet.be
 
http://www.simonodil.com/nl/
 
http://www.anty.org
47

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.