Gebruiker:KKoolstra/Infrastructuurplanning: verschil tussen versies

 
==Voorwoord==
Dit boek is een introductie in de [[w:infrastructuurplanning|infrastructuurplanning]]. Infrastructuurplanning houdt zich bezig met de planning van nieuwe civieltechnische infrastructuur, zowel op netwerkniveau (stadsuitbreiding) als op het niveau van afzonderlijke tracés. Hierbij kan het in principe om verschillende soorten (lijn) infrastructuur gaan: wegen, spoorwegen en waterwegen, maar ook kabels en leidingen.
In dit boek staat het tracéplanningsprobleem centraal vanuit het perspectief van geo-informatie. Hierbij wordt met name ingegaan op tracés van wegen en spoorwegen, maar de principes zijn ook van toepassing voor andere vormen van infrastructuur. De centrale casus in dit boek is de planning van een nieuwe wegverbinding. Het kernthema van dit boek het informatiemanagement rondom tracéplanningsproblemen.
 
De doelgroep van dit boek bestaat uit (aankomend) planologen, civieltechnici en verkeerskundigen. Meer in het bijzonder richt het zich op studenten op bachelorniveau in deze disciplines. Daarbij is het specifiek ontwikkeld als studiemateriaal voor studenten [[w:bachelorciviele techniek|bachelorniveauciviele techniek]] invan dezede disciplines[[w:Hogeschool van Amsterdam|Hogeschool van Amsterdam]].
 
Dit wikiboekboek is nogvoor ineen opbouw.belangrijk Initiatiefnemerdeel isgeïnspireerd op [[Gebruiker:KKoolstra|Kdictaten van Prof. Koolstra]]Sanders, alshoogleraar docentInfra-structuurplanning verbonden aanvan de HogeschoolTechnische vanUniversiteit Amsterdam,Delft. domeinDe Techniek.gedeeltes Belangrijkemet delenbetrekking vantot ditgeo-informatie boekzijn zijngrotendeels een bewerking van delen van het boek [[Geo-visualisatie]] van T. Nijeholt. HulpVoor bijmeer ditinformatie project,verwijs vanik spellingcontrolenaar totde actiefin meedenkende enliteratuurlijst meeschrijven aan dit boek, isgenoemde welkombronnen.
 
Dit wikiboek is nog in opbouw. Initiatiefnemer is [[Gebruiker:KKoolstra|K. Koolstra]], als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, domein Techniek. Hulp bij dit project, van spellingcontrole tot actief meedenken en meeschrijven aan dit boek, is welkom.
 
==Inhoud==
2.548

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.