Onderwijs in relatie tot P2P/Toetsing aan de praktijk/De relatie onderwijs en samenleving: thema's, vragen en overwegingen: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
'''Kapitalistische productie en P2P productie'''
 
Het uitgangspunt is de transformatie van een samenleving en cultuur waar de kapitalistische productiewijze centraal staat, naar een samenleving en cultuur waar P2P-productie centraal staat. In een kapitalistische samenleving gaat het met name om ruilverhoudingen, winst en groei. Het creëren en behouden van schaarste is een essentieel kenmerk.. Denk bijvoorbeeld aan steeds nieuwe behoeften door steeds nieuwe of vernieuwde producten. Essentieel in de ruilrelatie is ook het aspect van eigendom en private goederen. In P2P-productie is het vertrekpunt niet schaarste, maar een overvloed. De focus ligt dan ook niet op eigendom, ruil, winst, maar op een bijdrage tot de productie van artefacten met een maatschappelijk nut. In P2P-productie gaat het om het produceren en re-produceren van de common, van wat gemeen goed is.
 
'''Competitief en coöperatief individualisme'''
'''Een selectie van klassieke auteurs en werken'''
 
Er zijn bijzonder veel auteurs die zich hebben toegelegd op het bestuderen van de relatie tussen educatie en samenleving. Een volledig overzicht is onmogelijk, en zelfs een overzicht van hoofdstromingen en vertegenwoordiger ligt buiten het bestek van deze wiki (voor een poging daartoe: ….). Vandaar een noodgedwongen beperking dat een aantal klassieke auteurs en één van hun klassieke werken. Voor elke auteur werd één kernbegrip of thema gekozen. Het beknopt overzicht geeft de algemene visie of theorie, gebruik makend van citaten om vertrouwd te geraken met de specifieke manier van denken van die auteur. Elk beknopt overzicht eindigt met een algemene reflectie: wat is de kernproblematiek voor die auteur?, hoe bekijkt die auteur de relatie educatie-samenleving/cultuur?, wat is zijn benadering?, zijn er andere overwegingen te maken? Opnieuw: deze overzichten en overwegingen zijn natuurlijk onvolledig en noodgedwongen beperkt, maar ze geven wel een insteek opom na te denken over de relatie tussen educatie en P2P.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.