Onderwijs in relatie tot P2P/Zelfallocatie: verschil tussen versies

<p>Bauwens, M.,& Lievens, J.(2013). Naar een democratischer staat bestel. In A. Bauwens, M. & Lievens(Eds.),De wereld redden: Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving(p.116). Antwerp, Belgium: Houtekiet.</p>
 
<p>Departement leefmilieu, Natuur en energie.(n.d). Retrieved December 13, 2014. from http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/vaste-installaties-1.<p>
 
<p>OpenStreet Map Belgïe.(2004). Retrieved December 13,2014. from http://www.osm.be/.<p>
 
<p>TAC's en quota.(n.d). Retrieved November 26,2014. from http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm.<p>
 
 
<p>Wikipedia (2014). Allocatie van middelen. Retrieved December 13, 2014. from http://nl.wikipedia.org/wiki/Allocatie_van_middelen.</p>
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.