Maatschappijleer: verschil tussen versies

4.114 bytes toegevoegd ,  5 jaar geleden
 
; (Preventief)fouilleren
: In het strafrecht is fouilleren geregeld in het Wetboek van Strafvordering en de Wet wapens en munitie. De strafrechtelijke situatie is vrij streng.
: Fouilleren is het 'aan zijn kleding onderzoeken' uit artikel 55b Sv. Er moet sprake zijn van een verdenking van een strafbaar feit (in de zin van artikel 27 Sv.) en fouillering kan alleen plaatsvinden als dat nodig is om de identiteit vast te stellen.
 
; Geweldsmonopolie
 
; Grondwet
: In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.
 
; Hooggerechtshof
: In Nederland is de Hoge Raad de hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.
: Het hooggerechtshof of opperste gerecht is in diverse landen het rechtsprekend orgaan dat bovenaan staat in de rechtsprekende hiërarchie.
 
; Hoor en wederhoor
 
; Huiszoekingsbevel
: Een huiszoeking is het door de politie of een andere opsporingsambtenaar binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner, met het doel om mogelijk bewijs voor een strafbaar feit op te sporen en zo nodig in beslag te nemen.
: Voor het binnentreden in een woning is doorgaans een machtiging vereist, meestal huiszoekingsbevel genoemd.
 
; Indoctrinatie
 
; Infiltratie
: Het binnendringen van vijandelijk gebied of bepaalde kringen om informatie te verkrijgen.
: (Strafprocesrecht) de politie neemt deel of verleent medewerking aan een groep van personen waarbinnen, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, misdrijven worden beraamd of gepleegd.
: De infiltrant neemt deel aan de activiteiten van het milieu en rapporteert daarover.
 
; Invloed
 
; In beslag nemen
:
 
; Jurisprudentie
 
; Machtiging tot binnentreding
: Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi).
: Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk is het meestal de hulpofficier van justitie die de machtiging afgeeft, maar ook een officier van justitie of een advocaat-generaal kan een machtiging afgeven.
 
; Machtsmiddel
 
; Openbaar Ministerie (OM)
: Het Openbaar Ministerie (OM) of parket vormt in het strafrecht samen met de rechters de rechterlijke macht in Nederland.
: Anders dan de naam suggereert is het Openbaar Ministerie geen ministerie. Het valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.
: Samen met de rechters vormt het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht - zo staat het in de Wet op de rechterlijke organisatie.
 
; Openbare aanklager
: De openbaar aanklager is degene die namens 'de staat' of namens 'het volk' mensen die ervan verdacht worden de wet te hebben overtreden in staat van beschuldiging stelt.
: In Nederland heet de openbare aanklager officieel officier van justitie, bij het gerechtshof advocaat-generaal.
 
; Opperbevelhebber van het leger
: In Nederland heeft de regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.
 
; Overheid
 
; Rassenjustitie
: Hetzelfde als klassenjustitie, maar hier draait het om rassenscheiding en racisme.
 
; Recht
: Recht is een verzamelnaam voor alle regels die er bestaan.
: Geeft aan wat je mag doen en waar je recht op hebt.
: Geheel van regels die in de samenleving van een land of regio gelden.
 
; Rechter
 
; Wet
: Wetten zijn geschreven rechtsregels.
: Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten.
 
; Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
: In Nederland zijn de bijzondere opsporingsbevoegdheden van de politie geregeld in Boek 1 Titel IVA van het Wetboek van Strafvordering.
: Opsporingsmethoden die zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing, of die een inbreuk maken op de grondrechten van burgers, vereisen een specifieke basis in de wet.
 
; Wet terroristische misdrijven
: Wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven.
: Als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 is in het verband van de Europese Unie op 13 juni 2002 een kaderbesluit over terroristische misdrijven vastgesteld.
 
; witteboordencriminaliteit
: Witteboordencriminaliteit is een vorm van criminaliteit gepleegd door een persoon met een hoge sociale status.
 
: Witteboordencriminaliteit verwijst naar de witte boorden van de plegers, die immers vanwege de veronderstelde hoge sociale status meestal worden geacht een wit of licht overhemd te dragen.
 
== Literatuurlijst ==
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.