Maatschappijleer/Verzorgingsstaat/De Nederlandse verzorgingsstaat vanaf WOII: verschil tussen versies

k
|}
 
==== Geleide loonpolitiek (1945-1963) ====
 
Tijdens de wederopbouw bemoeide de staat zich intensief met de binnenlandse economie. De rijksoverheid matigde de lonen en hield de productiekosten laag om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Alleen als de productiviteit steeg, stond de overheid toe dat ook de lonen stegen. Alle arbeidskrachten stonden in dienst van de wederopbouw.
 
==== De Hollandse ziekte: aardgas (1963-1982) ====
 
In deBegin jaren 60 werden aardgasreserves ontdekt. Een deel hiervan werd verkocht aan het buitenland. Daardoor steeg de waarde van de gulden. Door deze waardestijging werd de concurrentiepositie van Nederland minder sterk. Hierdoor daalt de economische productie en stijgt de werkeloosheid. Ook bekend als de Hollandse ziekte.
 
Omdat in deze periode de inflatie hoog was, de economische groei vertraagde​​ en de werkloosheid hoog bleef, wordt wel gesproken van stagflatie.
 
==== Akkoord van Wassenaar (1982-1990) ====
 
De Nederlandse economie was namelijk na de oliecrises van 1973 en 1979 in grote problemen gekomen. De werkloosheid werd steeds groter en de overheid dreigde met maatregelen. Op 24 november 1982 bereikten kabinet en FNV bereikten een akkoord. De lonen werden gematigd in ruil voor arbeidstijdverkorting. Na dit akkoord zou de het kabinet zich verder niet bemoeien met de loononderhandelingen.
kabinet en FNV bereiken ene akkoord, matiging van de lonen in ruil voor arbeidstijdverkorting. Dit was op 24-11-1982, Akkoord van Wassenaar.
Als oplossing hadden zij neo-lib-glob en de markt zijn gang laten gaan. Gevolg voor de vzs is dat pensioenfondsen kunnen investeren in buitenlandse beleggingen en aandelen, waardoor de welvaart toeneemt.
 
Onder andere pensioenfondsen konden nu investeren in buitenlandse beleggingen en aandelen, waardoor de welvaart toenam.
==== Globalisering en Europa ====
 
==== CrisesGlobalisering en Europa (1990-2008) ====
 
De Europese samenwerking begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg maakten afspraken over de productie van kolen en staal. Dit waren de belangrijkste grondstoffen voor het maken van wapens. Door deze afspraken zou een volgende oorlog voorkomen moeten worden.
 
Na de ondertekening van het Verdrag van Rome (1957) werd deze economische samenwerking verder uitgebreid. En in 1973 sloten Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken zich aan. Vanaf dat moment werd er van een Europese Unie gesproken. De Europese samenwerking moest zorgen voor vrede en economische ontwikkeling.
 
In de jaren 90 lieten de meeste Oost-Europese landen het communisme los. De overstap naar een markteconomie was niet eenvoudig. Joegoslavië verviel in oorlog en andere landen stortten economisch in elkaar. Dit zorgde ook voor allerlei sociale problemen.
 
De Midden-Europese landen (Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije sloten zich in 2004 aan bij de Europese Unie.
 
==== Crises (2008-heden) ====
 
[[ File:Lehman_Brothers_Times_Square_by_David_Shankbone.jpg | thumb | Het hoofdkwartier van Lehman Brothers in New York aan Times Square. ]]
 
hypotheek-bank-pensioen-overheid-paniek
 
<br />
 
=== Sleutelgebeurtenissen ===
5.901

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.