Transmissielijnen/Inschakelverschijnselen

De theorie van de voorgaande hoofdstukken gaat steeds uit van de stationaire toestand. Na het inschakelen zal het in veel gevallen enige tijd duren voordat deze stationaire toestand min of meer bereikt is. Dit hoofdstuk gaat over de verschijnselen voorafgaand aan de staionaire toestand.

Bij het inschakelen wordt de spanning op het begin van de transmissielijn gezet. Er plant zich langs de lijn een golf voort, als het ware nog onwetend van wat er komen gaat. Aan het einde van de lijn aangekomen stuit de golf op de belasting. Bij een lijn die karakteristiek is afgesloten, vindt er geen reflectie plaats, en is de stationaire toestand bereikt. Een lijn die karakteristiek is afgesloten, gedraagt zich dus net als een oneindig lange lijn.

Is de lijn niet karakteristiek afgesloten, dan wordt althans een deel van de golf gereflecteerd. De gereflecteerde golf plant zich in tegengestelde richting van het einde van de lijn naar het begin voort, en interfereert daarbij met de heengaande golf. Bij het begin aangekomen vindt mogelijk opnieuw reflectie plaats, nu aan de bron. Er zijn nu twee heengaande golven en een teruggaande. Dit gaat zo voort tot een min of meer stationaire toestand is bereikt.


 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.