Transwiki:Inbraakpreventie

Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Wikipedia
Deze pagina is geïmporteerd van Wikipedia. De inhoud moet nog worden aangepast aan de opmaak en conventies van wikibooks, waarna de naam zal worden gewijzigd, zodat deze past in het betreffende boek.

Inbraakpreventie is het zo moeilijk mogelijk maken voor inbrekers om een woning, voertuig of bedrijfspand binnen te dringen.

Inleiding

bewerken

Het is onmogelijk om een woning leefbaar te houden en volledig inbraakvrij te maken. 100% Beveiliging bestaat namelijk niet. Het is wel goed mogelijk om een eventuele inbreker het zo lastig mogelijk te maken. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het vrij eenvoudig is om niet-professionele inbrekers te weren. De professionele inbreker (10%) komt altijd binnen. Een goede verzekering is het enige wapen om de (financiële) schade hiervan te minimaliseren.

Geen gelegenheid geven

bewerken

Als eerste is het belangrijk om geen gelegenheid te geven. Onder andere geen ladder buiten laten staan, alle ramen en deuren sluiten als de woning verlaten wordt, en niet duidelijk laten merken wanneer er niemand thuis is. Het is beter als waardevolle voorwerpen (laptop, mobiele telefoon, elektronische apparatuur) en ook rijbewijs en paspoort niet zomaar van buiten te zien zijn.

Wat u nog meer kunt doen

bewerken

Heeft u kostbare spullen thuis, dan is het merken van deze spullen met een grafeerstift of UV-stift mogelijk. Hierbij vermeldt u uw postcode en huisnummer. Voor kostbare spullen is het tevens raadzaam om deze te fotograferen (waarbij ook de serienummers te zien zijn). Bij een eventuele vermissing kan er een stuk makkelijker worden opgespoord, aangezien de politie dan zelf ook precies weet waar naar gezocht moet worden. Het kan voorkomen dat na inbraak of diefstal van kostbare goederen men lange tijd niets meer verneemt van het onderzoek. Het komt geregeld voor dat de buit van inbrekers wordt gevonden, waarbij ook kostbaarheden van andere "kraakjes" boven komen drijven. Misschien dus ook kostbaarheden afkomstig van úw woning.

Hang- en sluitwerk

bewerken

Met hang- en sluitwerk van goede kwaliteit kan inbraak vaak voorkomen worden. Het SKG-keurmerk voor sloten heeft één, twee of drie sterren. Bij twee of drie sterren is het slot stevig zodat het niet zomaar afgebroken of doorgezaagd kan worden, maar volgens de officiële opgave kan zo'n slot toch in 3 minuten geopend worden. In de meeste gevallen echter is dit voldoende omdat de gemiddelde inbraak ongeveer 30 seconden duurt. Om er zeker van te zijn dat u een goed slot aanschaft voor uw deur of raam, kunt u ook letten of het slot getest is volgens de eisen van het Politiekeurmerk. Dit is te herkennen aan het keurmerkje "een rondje met een R erin" wat zich achter de sterren bevindt. In 99% van de gevallen probeert de inbreker via deuren en/of ramen binnen te komen. Zo'n 1% probeert via de ruiten binnen te komen. 90% Van alle inbrekers zijn z.g. gelegenheidsinbrekers. Zij proberen via kleine werktuigen (combinatietang, bandenlichters, schroevendraaiers of ander gereedschap) binnen te komen. Wie goede SKG-keurmerk sloten heeft, is in staat om de meeste gelegenheidsinbrekers tegen te houden.

De "slag" of "klop"sleutel

bewerken

In 2005 werd er via de vakliteratuur in de beveiligingswereld en de televisie (27 april 2005 via televisieprogramma Nova) alarm geslagen over de z.g. "slag" of "klop"sleutel. Een vakman (dus geen amateur) kan dan via een bepaalde "blank" (kopiesleutel) het slot openmaken door de bewerkte "blank" in het slot te steken, er vervolgens een klap op te geven waardoor het slot braakvrij open gaat. De inbreker moet bij deze methode eerst vaststellen welk merk én type cilinderslot in de deur zit. Vervolgens moet de "blank" worden gekocht en moet hij weer terugkeren om het slot open te maken. Gelegenheidsinbrekers hebben niet zoveel tijd: zij willen zeer snel een "kraakje" zetten en zo snel mogelijk met de buit ervan door te gaan. In werkelijkheid gaat de truc van de "slag"sleutel niet bij alle sloten en sleutels op. Bovendien vergt dit een behoorlijke ervaring en kennis van het betreffende slot en is - zoals reeds eerder gezegd - zeker niet weggelegd voor de gelegenheidsinbreker. Wie toch zijn voordeur of achterdeur wil beveiligen tegen deze z.g. "lock-picking" kan het beste te rade gaan bij de vakman of sleutelcentrale waar men advies kan inwinnen. De "slag" sleutel werkt overigens niet bij sleutels met meerdere actieve stiftparen en elektronische sloten. Volgens de gegevens van de politie komt deze inbraakmethode nauwelijks voor in Nederland. Mocht dit later toch als inbraakmethode doorzetten, dan zal het keurmerk veilig wonen (wat een dynamisch keurmerk is) worden aangepast.

Alarmsysteem

bewerken

Een alarmsysteem werkt met sensoren. Wanneer bijvoorbeeld een raam of deur geopend wordt waar een sensor op gemonteerd is, kan er een[alarm afgaan.

Anti-inbraaktips voor woningen

bewerken

Als u tijdelijk weg bent of met vakantie, let dan op de onderstaande zaken. Verder zijn deze tips ook bijgewerkt indien u meer aan inbraakpreventie wil doen. Wie zich verder wil wapenen tegen inbraak, kan overwegen om een goede verzekering te sluiten. Een verzekering voorkomt geen inbraak, maar kan wel veel extra leed na een inbraak verzachten.

 • De top-inbraakdagen in Nederland vallen op dinsdag en vrijdag tussen 06:00 uur en 18:00 uur. Ook tijdens de Carnavalsdagen in het zuiden van Nederland is er een topdrukte van inbrekers te constateren. Ook wordt er in de vakantie en winterperiode vaker ingebroken.
 • Controleer geregeld of er geen bargoense tekens bij uw voordeur of huisnummer zijn gekalkt. Verwijder deze tekens en licht hierover de politie in.
 • Laat geen touwtjes of trekkoorden uit uw brievenbus hangen. Wel leuk voor uw kinderen om via de buitenkant de deur open te doen (je hebt immers geen sleutel nodig), maar dit touwtje werkt ook goed voor inbrekers.
 • Sluit altijd uw woning af, ook als u maar even kort weg moet. Kostbaar meubilair, lades en dergelijke kunt u maar beter niet afsluiten, aangezien deze zaken vaak worden opengebroken en er extra braakschade ontstaat.
 • Geef nooit in een rouwadvertentie zomaar datum, tijd (en uw woonadres) tijdens de uitvaart weg. Inbrekers lezen ook de krant en als men van een rouwplechtigheid terugkomt kan het gebeuren dat inbrekers van uw afwezigheid gebruik hebben gemaakt.
 • Vermijd de automatische e-mailbeantwoording, waarin u meldt dat u met vakantie bent. Laat uw e-mail gewoon bezorgen bij de mailserver van uw Internet Service Provider. Via webmail op uw vakantieadres kunt u de mail gewoon bekijken.
 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Goed hang- en sluitwerk betekent: goede sloten met het SKG-keurmerk. Op de sloten staan een aantal sterren. Kies daarvoor 2 of 3 sterren. Noodzakelijk is niet alleen het slot, maar ook het veiligheidsbeslag, sluitkom en scharnieren. Dit beslag is nodig opdat demontage, vernieling en verwijdering van het cilinderslot en van de deur van buiten niet kan plaatsvinden. SKG-sloten houden 90% van alle gelegenheidsinbrekers tegen.
 • De voordeur dient van vol materiaal te zijn. Voordeuren met ramen of zwakke beplating kunnen te gemakkelijk worden ingetrapt. Informeer daarover bij uw vakman of bouwmarkt. Laat het plaatsen van een nieuwe voordeur met anti-inbraak technologie over aan uw vakman of woningbouwvereniging.
 • Wie braak van de voordeur of achterdeur wil voorkomen, kan z.g. anti-inbraakstrips plaatsen, waardoor het niet mogelijk is om een koevoet of breekijzer tussen de deur te krijgen. Anti-inbraakstrips voorkomen ook dat dagsloten via een schroevendraaier van buitenaf worden opengewipt. Houdt er rekening mee, dat ook scharnieren van deuren en ramen kunnen worden aangevallen. Zie daarvoor de anti-inbraak collectie in uw plaatselijke bouwmarkt of informeer bij uw bouwvereniging.
 • Zorg ervoor dat er geen bomen, struiken of struikjes aan de zijkant vlak bij uw voordeur worden geplant. Deze boompjes zijn namelijk schuilplekken voor inbrekers als zij pogen de voordeur open te breken. Verwijder deze boompjes of kap ze op een maximale lengte van 1 meter.
 • Beveilig ook de bovenverdieping van het huis. Het is bekend dat in 50% van alle gevallen door inbrekers getracht wordt om naar de bovenste verdieping te klimmen. Beveilig dus ook de bovenverdieping, de bovenlichten en kleine ramen (ook de begane grond) via een extra slot. De sloten moeten af te sluiten zijn met een sleutel.
 • Raamkozijnen dienen grondig met de pui verankerd te zijn, anders zijn ze een te makkelijk doelwit voor inbrekers die het gehele kozijn eruit slopen. Wanneer u nieuwe kozijnen in het huis nodig heeft wordt aangeraden bij de fabrikant naar de laatste anti-inbraak maatregelen voor de kozijnen te vragen. Dit geldt voor zowel kunststoffen als houten kozijnen.
 • Laat nooit uw huissleutel onder uw vloermat, omgekeerde bloempot of ergens anders rond het pand slingeren. Inbrekers gaan vaak op zoek naar "verborgen" sleutels. Onder de mat en onder de bloempot wordt als eerste door inbrekers gekeken.
 • Laat als u op vakantie bent nooit uw koelkast voor luchten open staan. Dit is een signaal voor inbrekers dat er tijdelijk niemand in huis is.
 • Sluit bij afwezigheid alle ramen, bovenlichten en dakramen af van uw huis, ook het WC-raampje.
 • Laat sleutels nooit in het slot zitten wanneer u niet thuis bent of op vakantie gaat.
 • Installeer een tijdklok om uw verlichting 's avonds automatisch aan te doen. Een donker pand is anders een teken dat er tijdelijk niemand woont. Zorg er wel voor dat de verlichting niet uit één klein lampje bestaat, maar sluit gemiddeld evenveel lampen aan op de tijdklok om zo te voorkomen dat de verlichting tijdens uw afwezigheid anders uitziet dan normaal.
 • Inbrekers letten op huizen die signalen afgeven dat het huis tijdelijk niet bewoond is. Vooral in de vakantieperiode moet men voorzorgen nemen. Plak daarom zeker geen briefjes op de voordeur of achter het raam dat u weg bent of met vakantie bent.
 • Sluit geen overgordijnen en haal geen planten weg achter het raam. Zorg dat uw planten tijdens uw vakantieperiode voldoende water krijgen. Verdorde planten wijzen immers op een tijdelijk niet bewoonde woning.
 • Laat geen huisvuil(zakken) voor lange tijd onbeheerd in de omgeving van uw woning staan.
 • Laat eventueel de tuin niet onverzorgd achter. Onverzorgde tuinen zijn een signaal voor inbrekers dat het huis kennelijk niet bewoond wordt.
 • Laat uw voicemail of telefoonbeantwoorder niet te lang aan staan. Wie regelmatig belt en steeds deze functies steeds hoort afspelen (zoals bij vakantie) krijgt het signaal dat het huis tijdelijk niet bewoond wordt.
 • Sluit altijd uw voordeur af (nachtslot) als u met vakantie gaat. Doe dit zeker als er een brievenbus in de deur aanwezig is. Het zal niet voor de eerste keer zijn dat inbrekers met een metaaldraad via de brievenbus het slot aan de binnenkant openhengelen. Met het afsluiten van het slot aan de buitenkant voorkomt u deze inbraakmethode.
 • Hang geen jassen (met portefeuille/beurs/autopapieren/sleutels) vlak bij een buitendeur waar een brievenbus in zit. Inbrekers hengelen ook via de brievenbus naar kostbare zaken die in jassen zitten en die vlak bij de deur zijn opgehangen op een kapstok.
 • Verberg geen kostbaarheden in lades of boekenkasten. Verberg zeker geen kostbaarheden onder het matras of kussen. Inbrekers gaan standaard op zoek naar kostbaarheden en onderzoeken altijd de bovengenoemde meubelstukken.
 • Zorg ervoor dat uw brievenbus regelmatig wordt geleegd (door een vertrouwde buur). Een volle brievenbus is een signaal dat het huis niet bewoond wordt. Laat de post neerleggen op een plaats die van buitenaf via het raam of brievenbus niet zichtbaar is.
 • Laat waardepapieren (diploma's en belangrijke documenten, paspoorten, rijbewijzen, bankpasjes, creditcards, autosleutels en autoverzekering met kentekenbewijzen) nooit onbeheerd in huis bij vakantie. Het komt geregeld voor dat inbrekers op zoek zijn naar dit soort zaken. Berg deze papieren op in een kluis van een bank (bankkluisjes zijn te huur).
 • Laat nooit ladders, afvalcontainers en tuinmeubilair e.d. in en rond het huis slingeren als u op vakantie gaat. Deze zaken worden door inbrekers gebruikt om naar de volgende verdieping te klimmen. Berg deze zaken op in een berging, en sluit dit goed af.
 • Fietsen en bromfietsen in de stalling zelf ook op slot doen (liefst met een zware ketting aan de muur én aan elkaar. De ketting en het slot moeten van gehard staal zijn in combinatie met een goed recent ART(beugel)slot). Het stelen van een fiets of bromfiets wordt daardoor extra bemoeilijkt. Wanneer de deur van de berging een raam heeft, kan men erachter een z.g. barrièrestang plaatsen, waardoor inbraak via het raam wordt voorkomen. Barrièrestangen kunnen worden gekocht op de bouwmarkt en zijn voorzien van het SKG-keurmerk.
 • Doe (voordat u vertrekt naar uw vakantieadres) alle deuren binnenin het huis ook op slot (inbraakcompartimentering), vooral de deur die via de garage toegang geeft tot de woning. Deze weg wordt vaak door inbrekers benut om een woning binnen te komen. Sluit daarom ook uw garagedeur goed af. Inbraakcompartimentering is voor menige inbreker de reden geweest om van de inbraak verder af te zien.
 • Spreek met de buren af om elkaars huizen in de gaten te houden. Wanneer inbrekers weten dat de buurt goed wordt geobserveerd, dan vergaat de lust om iets uit te spoken hen al gauw. Als u een oprit of carport heeft kunt u ook met uw buren afspreken dat zij daar op ongeregelde tijden hun auto parkeren, zodat het lijkt of er iemand aanwezig is.
 • Bel bij onraad altijd de politie (via het alarmnummer 112). Hoe sneller de politie ter plaatse is, des te sneller kunnen inbrekers worden opgepakt. Noteer het nummer van het kenteken van verdachte auto's en geef dit door aan de politie.
 • Gaat u op vakantie, schakel uw telefoon door via *21 (KPN-telecom). Via deze methode wordt uw telefoonnummer doorgeschakeld naar een familielid of kennis die dan de telefoon opneemt. De beller heeft dan de indruk dat er bij u iemand thuis is. Mocht iemand met kwade bedoelingen bellen, dan wordt de telefoon altijd beantwoord.
 
Een buitenlamp met bewegingsmelder
 • Wie een tuin heeft met een haag of schutting, kan een buitenlamp met infrarood bewegingsmelder installeren. Het is bekend dat inbrekers niet graag plotseling worden bijgelicht door schrikverlichting van bijvoorbeeld een halogeenlamp. Installeer de lamp op ongeveer 3 meter hoogte, zodat men er vanaf de grond niet zo makkelijk bij kan.
 • Schuttingwanden (rond tuinen) dienen horizontaal gelamenteerde elementen te bevatten, waardoor inklimming van buitenaf extra wordt bemoeilijkt. Sluit tijdens de vakantieperiode ook de schuttingdeur af. Informeer ook bij uw gemeente inzake plaatsing van schuttingswanden (wellicht heeft u een vergunning nodig).
 • Wie een woningalarm aanschaft, moet een alarm hebben dat ook een sabotage-alarm heeft. Wordt het alarm onverhoopt toch gesaboteerd door inbrekers, dan gaat het alarm alsnog af.
 • De betere en duurdere woningalarmen zijn die alarmen waarbij er ook alarmopvolging plaatsvindt. Dit betekent dat er dan ook iemand komt om te kijken waarom het alarm afgegaan is. Deze alarmopvolging wordt uitgevoerd door particuliere beveiligingsbedrijven. Zoals gezegd: deze methode is duurder, maar ook beter. Er zijn nutsbedrijven die een dergelijke alarmopvolging met huisalarm in hun pakket hebben. Voor informatie, zie de website van uw plaatselijke nutsbedrijf.
 • Houdt er rekening mee, dat inbraakpreventie vaak op gespannen voet staat met brandpreventie. Sluit u zelf dan ook nooit zó op in uw huis, dat u tijdens een brand niet meer uít uw huis kunt komen! Inbraakpreventie doet u vooral wanneer u niet thuis bent.
 • En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrikverlichting, een woningalarm, een grote bewakingshond en oplettende buren.

Waar men in de buurt op moet letten

bewerken
 • Als er tijdens de vakantieperiode in de buurt 's avonds wordt gesleept met goederen door onbekenden.
 • Als er (duurzame) goederen (zoals computers, beeldschermen, audio-apparatuur, televisietoestellen, flatscreen tv's, systeemkasten) aan de kant van de weg of stoep zijn klaargezet.
 • Als er onbekenden zijn te zien in of nabij huizen, scholen, auto's of bedrijfspanden waarbij men weet dat de bewoners met vakantie of niet aanwezig zijn.
 • Als men ziet dat er onbekenden over een schutting heen klimmen van een woning waarvan men weet dat de bewoners met vakantie zijn.
 • Als er onbekenden zijn te zien op afdakjes, daken van schuurtjes, woningen en bedrijven. Vooral afdakjes en regenpijpen zijn geliefd om binnen te komen op de hogere verdiepingen.

Anti-inbraaktips voor bedrijven

bewerken

Heel vaak wordt op het laatste moment beslist om een pand binnen te gaan. Wie extra werk maakt om deze beslissing van de inbreker te beïnvloeden - in negatieve zin - zal minder kans lopen op een bedrijfsinbraak. Let wel: inbreken gebeurt ook via de z.g. voorbereiding. Heel vaak komen criminelen het bedrijf binnenlopen en doen net of ze klanten/bezoekers of vertegenwoordigers zijn van andere bedrijven. Het "afleggen" wordt dan gebruikt om informatie te verzamelen voor een komende inbraak, of wordt gebruikt om makkelijk hanteerbare spullen, zoals schootcomputers, beursen e.d. af te voeren. Het "afleggen" binnen uw bedrijf kunt u voorkomen door het personeel duidelijk te instrueren om op vreemden/onbekenden toe te lopen en te vragen waar ze precies voor komen en wat ze precies komen doen. Geef onbekenden niet zomaar toestemming alle kamers van uw bedrijf binnen te lopen (en naar buiten te lopen!). Geef 1 personeelslid de instructie om altijd bij onbekende bezoekers te blijven. Dit betekent dat er tenminste een paar personeelsleden achter de hoofdbalie aanwezig moeten zijn, zodat de balie niet onbezet blijft. Soms ook wordt er via een babbeltruc gepoogd om het personeel van de balie om te kletsen. Onbekende bezoekers beweren dan de "liftmonteur", "CV-monteur" of "IT-specialist" te zijn omdat er "gebeld" zou zijn voor een "liftstoring" of "andere storing" in uw bedrijf. Baliemedewerkers dienen getraind te worden om elke onbekende monteur via de eigen organisatie te checken (bel naar de technische dienst van uw bedrijf) en vraag of er inderdaad een storingsmonteur is gevraagd te komen. Weten zij daar niets van, dan de persoon niet toelaten in uw bedrijf. Een tweede mogelijkheid is om baliepersoneel uit te rusten met een instructiekaart waarop alle bedrijven van onderhoudsmonteurs zijn afgedrukt. Door telefonisch te checken en met deze instructiekaart in de hand wordt het voor criminelen extra moeilijk gemaakt om het bedrijf binnen te lopen.

 • Ramen dienen van dubbel glas of gelaagd glas te zijn (vooral bij inbraakgevoelige plekken).
 • Indien u een particuliere beveiligingsbedrijf wilt inschakelen, ga dan altijd alleen in zee met een erkend Nederlands beveiligingsbedrijf. Het gehele bedrijf (inclusief top en bewakers) wordt (wettelijk) verplicht gescreend door de politie. Hierdoor weet u zeker dat u niet met een criminele organisatie in zee gaat. De beveiligingsbedrijven dienen BORG-gecertificeerd te zijn. Dit geldt ook voor z.g. PAC's (Particuliere Alarm Centrales). Vermijd buitenlandse beveiligingsorganisaties.
 • Achter de ramen dienen stickers te worden geplakt, waarbij wordt aangegeven dat het pand beveiligd is.
 • Camerabeveiliging gecombineerd met halogeenlampen, kunnen een belangrijke bijdrage geven om uw bedrijventerrein te beveiligen tegen inbrekers. Let wel op, dat verborgen camerabewaking in Nederland wettelijk verboden is. Elk bedrijf dient van te voren (via borden) te waarschuwen dat iemand via de camera wordt opgenomen. Dit bordje voorkomt veel juridische problemen. Wordt er toch een inbraak opgenomen via een verborgen camera, dan worden de videobeelden als onrechtmatig verkregen bewijs gezien.
 • Sluit de videorecorder van uw camerasysteem goed af in een ruimte waar niemand verder bij kan (dus ook het personeel niet). Inbrekers blijken in toenemende mate op zoek te gaan "naar de band" om deze na afloop van de kraak te verwijderen. Soms wordt de gehele videorecorder meegenomen.
 • Uw bedrijf dient een goed hekwerk te bezitten dat niet gemakkelijk met een betonschaar kan worden opengeknipt. Hekwerken met alleen kippengaas zijn nutteloos. Verwijder tevens alle losse "sierstenen" (zoals keien) in de nabijheid van uw bedrijf. Deze zaken worden door inbrekers veelvuldig gebruikt om de ramen mee in te gooien en binnen te komen.
 • Vervang eventuele dakplaten van het dak van uw bedrijf. Deze platen zijn erg gemakkelijk te verwijderen. Het zal niet voor de eerste keer zijn dat inbrekers via het dak binnen komen. Zorg er ook voor dat lichtkoepels inbraakbestendig zijn. Ook hier is op het gebied van inbraakpreventie veel te leveren.
 • Zorg ervoor dat uw bedrijfsalarm voor inbraak en brand wordt doorgegeven een particuliere alarmcentrale van een erkend Nederlands beveiligingsbedrijf. Uw alarmcentrale dient geplaatst te worden door een BORG-gecertificeerde monteur. Info kunt u verkrijgen bij Stichting BORG.
 • Zorg ervoor dat uw alarminstallatie goed wordt onderhouden. Sluit daarom altijd een onderhoudscontract af. Anders is de werking van uw dure installatie niet gegarandeerd. Er moet immers vaststaan dat de installatie goed werkt en goed doormeldt. Zonder goede doormelding is de schade aan uw bedrijf (na inbraak of brand) ernstiger.
 • Inbraakbeveiliging werkt het beste, indien al aan de buitenzijde (hekwerk) de poging tot inbraak wordt gedetecteerd. Er bestaan hekwerken, waarbij in de grond vóór het hekwerk sensoren zijn ingebracht en die bij het betreden ervan het alarm doet afgaan.
 • Waardevolle spullen, zoals computers, Laptops e.d. kunnen extra worden beveiligd, door een ketting of kabel vast te maken. Laptops hebben daarvoor een kabelslotopening aan de linker/rechter zijkant of achterkant.
 • Wanneer er veel waardevolle spullen in uw bedrijf achter gelaten moeten worden, stop deze dan in een ruimte en sluit de binnendeur van de ruimte goed af. Verder kunnen alle binnendeuren van de ruimten worden afgesloten na de werkdag, waardoor er inbraakcompartimentering ontstaat. Inbraakcompartimentering werkt demotiverend voor de inbreker.
 • Sluit altijd een goede verzekering af (inbraak, brand)
 • Bosjes/boompjes in de buurt van uw bedrijf, worden vaak gebruikt door inbrekers om zich te verschuilen tijdens de braakperiode. Voorkom dit door de struiken (dicht bij ramen en deuren) te verwijderen of kort te wieken zodat iedereen van de openbare weg zichtbaar blijft. Dit geldt overigens ook voor woningen.
 • Mocht u waardevolle documenten/papieren willen opbergen in een kluis, zorg er dan voor dat dit wordt opgeborgen in een kluis van een bank (bankkluisjes zijn te huur). Het grote voordeel is dat een kluis van een bank uitmuntend beveiligd is en niet zomaar opengebroken kan worden. Schaf liever zelf geen kluis aan. Er komt erg veel bij kijken om een goede kluis aan te schaffen. Bovendien weten inbrekers bij (vooral) kleine kluizen de hele kluis eruit te slopen met een paar simpele breekwerktuigen. Mocht men toch overgaan tot het aanschaffen van een kluis, schaf dan altijd een nieuwe aan van een gerenommeerd merk (zoals Lips). Laat de kluis alleen monteren door een gespecialiseerde vakman van het kluizenbedrijf. Doe dat zeker niet zelf. Koop geen kluis uit de Bouwmarkt: ze zijn vaak van slechte kwaliteit en zijn makkelijk te open te breken. Vermijd kluizen die af te sluiten zijn met een sleutel. Niet alleen is de kluis via het sleutelgat makkelijk aan te vallen, ook kan door slordigheid de sleutels van de kluis ergens in het bedrijf rondslingeren. Het komt vaak genoeg voor dat inbrekers de sleutels van de kluis vinden en deze braakvrij open kunnen maken. Er bestaan kluizen die speciaal ontworpen zijn om de dagopbrengst van bedrijven in te werpen via een inwerpsysteem. Het grote voordeel is dat men geen sleutels of combinatieslot nodig heeft om de dagopbrengst veilig op te bergen.
 • Gebruik geen brandbeveiligde kluis als een inbraakwerende kluis of andersom. In brandbeveiligde kluizen kunnen computertapes, hard-disks, diskettes, en CD-roms worden opgeslagen. Voor maatwerk, informeer altijd bij een gerenommeerde kluisfabrikant.
 • Stop geen waardevolle spullen in gewone dossierkasten of in bureaulades. Dit geldt voor houten als metalen kasten en bureaulades. Deze zijn niet inbraakbestendig genoeg.
 • Belangrijke en privacy-gevoelige data dienen op de digitale media van het computersysteem te zijn versleuteld, opdat niet iedereen er bij kan komen.

Anti-inbraaktips voor auto's

bewerken
 • Sluit altijd uw auto af. Dus alle deuren afsluiten, inclusief de kofferbak. Dit moet u ook doen als u maar even kort weg bent.
 • Stal uw auto niet in een eenzaam of uitgestorven gebied waar onvoldoende of geen sociale controle is.
 • Laat nooit kostbare spullen in de auto onbeheerd achter. Laptops, mobiele telefoons, cd-spelers en andere kostbare apparatuur zijn zeer geliefd bij de autokraker. Er is een trend in 2005 ontdekt, waarbij de autokraker op zoek gaat naar navigatiesystemen (TomTom), gameboys, mp3- en dvd-spelers. Ook digitale camera’s en dure zonnebrillen worden uit de auto gestolen. Elke aanwijzing voor het in de auto hebben van deze spullen (zuignappen en houders bijvoorbeeld) is al een signaal voor dieven om in te breken. Blijven deze spullen zichtbaar achter, dan wordt de auto bijna zeker opengebroken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 2004 zo'n 230.000 auto-inbraken gepleegd, waarbij zo'n 60.000 laptops werden gestolen. Het is dus zaak om uw spullen niet onbeheerd in uw auto achter te laten. Inbrekers zijn in staat om binnen een paar seconden uw auto open te breken en met uw laptop vandoor te gaan. Laat uw laptop nooit achter, ook al moet u een "minuutje" weg.
 • Wie een nieuwe dure auto heeft met categorie 2,3,4 of 5 beveiliging SCM/TNO (voor modellen als Mercedes, Volkswagen en BMW) moet er voor zorgen dat eventuele sleutels (en reservesleutels) niet onbeheerd in de woning achterblijven. Autodieven staan erom bekend dat zij eerst inbreken in uw woning op zoek naar de sleutels van uw dure wagen. Er bestaan speciale sleutelkluisjes die het mogelijk maken om uw sleutels veilig op te bergen. Bij de bouwmarkt is Master Lock verkrijgbaar (kleine muurkluis met codeslot) waarin sleutels kunnen worden opgeborgen.
 • Stal uw auto altijd in een verlicht deel van de wijk, liefst in de buurt van een lantaarnpaal.
 • Laat nooit uw "frontje" van uw radio/cd-speler in de auto achter. Autokrakers weten dat, en gaan er naar op zoek. Vaak wordt dan als eerste onder de stoel van de bijrijder gekeken of in het handschoenenkastje.
 • Autoalarm en een SCM-startonderbreker is een redelijk goede beveiliging voor uw auto.
 • Alarmeer bij diefstal van uw auto direct de politie. Hoe langer het duurt voordat zij dit weten, hoe moeilijker wordt het om uw auto terug te vinden. Waarschuw uw verzekeringsmaatschappij.
 • Alarmeer ook de Stichting V.A.R. (vermiste auto's). De link van de website van VAR bevindt zich onderaan.
 • Laat nooit uw autopapieren (kentekenbewijs) of verzekeringsbewijs in uw auto achter. Wordt de auto gestolen met de papieren erin, dan is het vrij eenvoudig om de auto in het helingcircuit te laten verdwijnen en dus door te verkopen.
 • Sluit een goede verzekering af.
 • Tegenwoordig bestaan ook mechanische beveiligingen tegen diefstal. Er wordt dan een slot(stang) aangebracht tussen versnellingspook en handrem, of tussen stuur en pedaal. Zie daarvoor uw plaatselijke autoshop. Schaf alleen de nieuwste mechanische beveiligingen aan die volledig van metaal zijn gemaakt (niet van kunststof). Een goede beveiliging is het AutoLock-systeem uit Engeland. Een compartimenterende beveiliging van uw auto verkrijgt u, indien er sprake is van een combinatie van beveiligingen (SCM-startonderbreker, Autoalarm, en AutoLock-systeem). Hierdoor wordt het extra lastig om de auto te stelen.
 • Auto's van bouwjaar 1998 en ouder dienen een SCM-goedgekeurde startonderbreker te bezitten. Voor motoren en (brom)fietsen zijn de ART-goedgekeurde sloten het beste middel om diefstal te voorkomen. ART-sloten zijn nog iets beter dan gewone sloten en worden door de verzekeringsmaatschappij verplicht gesteld om een fietsverzekering te kunnen afsluiten. Wil men als fietsenbezitter meer sloten aanschaffen (voor het voorwiel) dan kan men het beste een ART-beugelslot nemen. Deze sloten zijn buitengewoon moeilijk te verbreken. Informeer bij uw fiets- of brommerspeciaalzaak.

Anti-inbraak en anti-diefstaltips voor caravans

bewerken
 • Sluit altijd de gordijnen van de camper of caravan, zodat inkijken vanaf de straat niet mogelijk is.
 • Laat nooit kostbare spullen onbeheerd achter in de caravan of camper
 • Laat nooit de papieren (kentekenbewijs) van de camper of caravan onbeheerd achter. Wordt de camper of caravan gestolen, dan is het vrij eenvoudig om de camper of caravan door te verkopen in het helingcircuit.
 • Parkeer de caravan zódanig, dat eenvoudig aanhaken en meenemen van de caravan niet mogelijk is. Parkeer de caravan het liefst op de oprit van uw huis, met de trekhaak in de richting van de woning, of plaats de auto zodanig voor de caravan, dat hij niet makkelijk meegenomen kan worden.
 • Sluit bij afwezigheid de camper of caravan altijd goed af, ook als men maar eventjes weg moet.
 • Beveilig de dissel altijd met een slot, ook als men op de camping aanwezig is of een tussentijdse stop maakt op de snelweg. Staat uw caravan niet op slot en onbeheerd langs de snelweg, dan kan de caravan in een mum van tijd worden meegenomen.
 • Houdt de caravan zoveel mogelijk in de gaten als u zich in de directe omgeving ophoudt (terrasjes, restaurants e.d.)

Anti-inbraaktips voor boten

bewerken

In 2004 werden in Nederland meer dan 1000 boten ontvreemd, waarbij een groot deel niet werd teruggevonden. Daarbij maakt het niet zoveel uit of de boot in de jachthaven ligt, of ergens in de achtertuin van de eigenaar is gestald. Beide categorieën worden gestolen. Als u een kapitale boot in de jachthaven hebt liggen, informeer dan bij de havenmeester of er een z.g. ACSAS-systeem wordt gebruikt en of uw boot erop kan worden aangesloten. Wanneer er wordt ingebroken, wordt er een signaal naar de havenmeester gestuurd, die dan in staat is om alle sluis en bruggenwachters te informeren via e-mail (compleet met foto van uw boot). Tevens wordt de waterpolitie geïnformeerd. Het grote voordeel is, dat uw boot beter beveiligd is tegen diefstal, braak en brand. Er bestaan voor pleziervaartuigen al aardig wat beveiligingsmiddelen waarvan ACSAS vrij nieuw is. Informeer verder hoe u uw vaartuig kunt "merken", zodat de boot ongeschikt wordt om door te verkopen.

Anti-inbraaktips voor computers

bewerken
 • Inbraak in uw computer systeem kan in belangrijke mate worden voorkomen, indien men de computer uitrust met een z.g. Firewall (brandmuur). Deze software controleert elke informatie vanaf het internet/intranet die naar binnen komt. De goede Firewalls controleren ook het uitgaande verkeer (uitbraakbeveiliging Trojaans Paarden). ZoneLabs geeft gratis Firewalls uit (ZoneAlarm). Deze Firewall controleert in- en uitgaand verkeer.
 • Een goede Firewall dient zgn.. aanvalshandtekeningen te bezitten. Wanneer een dergelijke aanval op uw systeem wordt uitgevoerd, blokkeert de Firewall de ingaande communicatie met de inbreker.
 • Inbrekers zijn niet alleen hackers, maar ook computervirussen (wormen) die proberen een zwak beveiligde computer te vinden via het internet en vervolgens proberen binnen te komen.
 • Installeer ook een virusscanner. Voor bedrijven worden virusscanners aanbevolen die een ICSA-lab-certificatie hebben. Hierdoor is een garantie afgegeven dat het afvangpercentage voor virussen 100% is. Zie daarvoor de website van ICSA-lab. Een zeer goede virusscanner is NOD32, die vooral via de z.g. heuristische methode kwaadaardige software kan afvangen.
 • Controleer via het software programma Microsoft Baseline Security Analyser (Windows-platform) of uw systeem kwetsbaar is. De BSA geeft dan richtlijnen hoe de beveiliging van uw computersysteem verbeterd moet worden.
 • Installeer ten slotte een aantal goede spyware-scanners. Goede scanners zijn: Microsoft Windows Defender (alleen voor XP SP2), Ad-Aware en SpyBot Search and Destroy. Deze scanners kunnen voorkomen dat uw computer door spyware, dialers, highjackers en andere malware kan worden overgenomen.
 • Zorg ervoor dat u altijd de nieuwste virusdefinities ophaalt van het internet en deze installeert in uw virusscanner. Dit geldt ook voor de spyware-scanners. Zonder een actueel databestand van virus-handtekeningen is uw computersysteem kwetsbaarder. Controleer of er geregeld updates of upgrades zijn voor uw Firewall.
 • Maak altijd voldoende back-ups om uw computersysteem (na een virusaanval of inbraak) te herstellen. Kopieën van uw klantenbestand, voorraadbeheer, leveranciers en financiële administratie moeten altijd gemaakt worden.
 • Controleer of uw besturingssysteem een nieuwe update nodig heeft. Updates zijn belangrijk, omdat er kritieke lekken kunnen worden dichtgegooid. Digitale inbrekers zijn vaak genoeg op zoek naar zwakheden in computersoftware en gebruiken die om binnen te komen. Wie een Windows-platform heeft kan de nieuwste updates downloaden via Windows Update.

Wat men nooit moet doen

bewerken

Grijp nooit zelf in bij de constatering van een inbraak. Daar is de politie voor. Noteer daarom altijd de kentekenplaten van de auto's of leg vast welke personen zich verdacht hebben opgehouden in of rond de panden.

Bij het zien van inbraak of mogelijke inbraak: altijd 112 bellen!

Wat men wel moet doen

bewerken

Mocht men toch onverhoopt slachtoffer worden van inbraak in de woning, caravan of de auto, doe dan altijd aangifte bij uw politiebureau. Zonder aangifte heeft de politie geen zicht op de criminaliteit en geen zicht op nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kan via de aangifte een onderzoek worden gestart naar de mogelijke daders. Wanneer zij gepakt worden en er meerder aangiften tegen deze personen lopen, kan dat extra strafverzwarend werken in een later strafproces. Zonder aangifte heeft de politie "geen zaak". Doe dus altijd aangifte, ook al lijkt het in eerste instantie nutteloos.

Een voorbeeld: Binnen een paar maanden tijd ontving de politie van de Regio-Zuid Limburg een 15 tal aangiftes van inbraken in een bepaalde wijk. Hierbij werd stelselmatig de stalling van de woningen opengebroken en de fietsen/bromfietsen gestolen. Via het wijkblad waarschuwde de wijkagent voor deze inbraakgolf en er werd een advies gegeven hoe men deze zaken beter kon beveiligen. Verder werden een aantal anti-inbraaktips in het wijkblad gepubliceerd. In het zelfde gebied werd - geheel toevallig - in dezelfde periode de straatverlichting uitgedaan voor besparingsdoeleinden. Na een klacht van een buurtbewoner is deze straatverlichting weer geactiveerd. De buurtbewoner refereerde aan het aantal inbraken in de buurt en verwees daarbij ook naar de politie waar een aantal aangiftes over inbraak waren binnen gekomen. Door deze maatregelen kon de veiligheid in de buurt extra verhoogd worden. Extra politie-patrouilles werden ingezet op zoek naar mogelijke inbrekers in de buurt.

Voor vermissing voertuig/caravan in Nederland:

 • Stichting VAR (vermiste auto's, caravans) is bereikbaar via telefoonnummer +31-71-36 41 777
bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.