Tsjechisch/Weer en klimaat

Weer- en klimaattermen met gerelateerde woordenBewerken

Inhoudsopgave:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ABewerken

Atak(ovat) - aanval(len)

BBewerken

Bouře (v), bouřka, bouřkový - storm, onweer, m.b.t. onweer

CBewerken

Chladný, chladno, chlad, chladnička, ochlada, ochlazení, ochladit, ochladnout (se) - koud, kou, koelkast, afkoeling. afkoelen

DBewerken

Den, denní, denně, deník, denice, dennodenně - dag, dagelijks, krant, ochtendster, dag in dag uitt
Déšť, deštivý, dešťový, deštník - regen(achtig), m.b.t. regen, paraplut
Dnes, dnešek, dodnes, dnešní - (tot) vandaag, van vandaag

EBewerken

FBewerken

Fronta, frontální - (m.b.t.) front

GBewerken

HBewerken

Horký, horko - heet

IBewerken

JBewerken

(Jas)nost, jasný, jasně, (polo)jasno - helder(heid), duidelijk(heid), (half) bewolkt

KBewerken

Klima (o), klimata - klimaat

LBewerken

Ledový, led, lední, lednice - bevroren, ijs, m.b.t. ijs, ijskast

MBewerken

Meteorolog, meteoroložka, meteorologie, meteorologický - meteorolo(o)g(e), meteorologi(e)(sch)
Mírný, mírně, mír - matig, vrede
Mlha(vo), mlžení (o), mlhovina, mlžný - mist(ig), nevel, m.b.t. mist
Mrak, mráček, mrakový - wolk(je), m.b.t. wolken

NBewerken

Noc, noční, v noci, (o) půlnoc(i), nočník - nacht(elijk), 's nachts, (om) middernacht, po

OBewerken

Oblak, obláček, oblačno, oblačnost, oblakový - wolk(je), bewolkt, bewolking, m.b.t wolkent
Očekávat (afgeleid van čekat), očekávání - verwachten, verwachting

PBewerken

Počasí - weer
Předpověď (v), předpovídat (nedok.), předpovědět (dokon.) - voorspelling, voorspellent
Průtok, průtočný - stroming(s)
Přeháňka, přehánět, přehnat, přehnaný - regenbui, douche, overdrijven, overdreven
Přehled, přehlížet (nedokon.), přehlédnout (dokon.) - overzicht, overzient
Pršet, prší, sprcha, sprchový - regenen, het regent, douche(-)

QBewerken

RBewerken

Řeka, říční, řečiště, říčka - rivier(-), watergang, kreek

SBewerken

Slunce (o), slunečný - zon, zonnig
Sníh, sněženka, sněžit, sněžnice, sněhový - sneeuw, sneeuwvlok, besneeuwd, sneeuwen, sneeuwschoen, m.b.t. sneeuw
Srážka, sražení, srážet (nedok.), srazit (dokon.) - neerslag, botsing, korting
Studený - koud
Stupeň, 20 stupňů - graad, graden

TBewerken

Teplý, teplo, teplota - warm, temperatuur
Tropický, tropy - tropisch, tropen

UBewerken

Územ(n)í - gebied(s)

VBewerken

Včera, včerejšek, předevčírem, včerejší - (eer)gisteren(se)
Vítr (povětří, povětrnost, čas, větřík), větrný, větrat, větrák - wind, winderig, ventileren, ventilator

WBewerken

XBewerken

YBewerken

ZBewerken

Začínat (nedok.), začít, začnu (dokon.), začátek, začátečník - beginnen, begin(ner)
Zatažený, zataženo, zatahovat, zatáhnout - betrokken, bewolkt, bedekken
Zítra, pozítří - (over)morgen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.