Turks/Nuttige woorden en uitdrukkingen

Nederlands Türkçe

Voor iedereen
Herkes için
Goedemorgen Günaydın
Goedemiddag tünaydın
Goedenavond iyi akşamlar
Goedenacht iyi geceler
Ik heet … Benim adım (...)
Hoe heet jij? Senin adın ne?
Wil je me helpen? (Bana) yardım eder misin?
Wil je met me uit? Benimle çıkmak ister misin?
Zullen we samen iets drinken? Beraber bir şeyler içelim mi?
Ik vind jou leuk Senden hoşlanıyorum
Zullen we morgen iets samen doen? Yarın beraber bir şeyler yapalım mı?
Wat doe je het liefst? Nelerden hoşlanırsın?
Wil je blijven slapen? Bu gece burada kalmak istiyor musun?
Waarom? Waarom niet? Niçin? Niçin olmaz?
Ja, nee, misschien Evet, hayır, belki
Meneer, mevrouw, kind Bay, bayan, çocuk
Mijn man, mijn vrouw, mijn vriend, mijn vriendin, mijn kinderen Kocam, karım, erkek arkadaşım, kız arkadaşım, çocuklarım
Ik spreek geen... Ben … bilmiyorum
Ik spreek maar een beetje... Biraz … konuşabiliyorum
Ik begrijp je niet (Seni) anlamıyorum
Alstublieft, dank u wel Lütfen, teşekkür ederim
Ik wil graag een brood hebben (Bir) ekmek istiyorum
Melk, bier, wijn, soep, uien, knoflook Süt, bira, şarap, çorba, soğan, sarmısak
Water, tandpasta, toiletpapier, condooms Su, diş macunu, tuvalet kağıdı, prezervatif<
Tellen Saymak
één bir
twee iki
drie üç
vier dört
vijf beş
zes altı
zeven yedi
acht sekiz
negen dokuz
tien on
elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı
zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi
eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, Zesentwintig, zevenentwintig, achtentwintig, negenentwintig, dertig yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz
Veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd Kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz
Tweehonderd, driehonderd, duizend , tweeduizend Iki yüz, üç yüz, bin, iki bin
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.