Ubuntu: Linux voor mensen/Wat is Linux?/Linux is Open Source

Het idee achter opensourcesoftware is eenvoudig: als programmeurs de broncode van elkaar kunnen lezen, verdelen en bewerken, wordt die code beter. Men kan ze aanpassen en fouten eruit halen en dat alles aan een snelheid waarbij de prestaties van software ontwikkelaars in conventionele omgevingen in het niets verdwijnt. Deze software zal flexibeler zijn en van een betere kwaliteit dan software die ontwikkeld werd via de gewoonlijke weg, omdat meer mensen ze getest hebben in meer verschillende omstandigheden dan ooit mogelijk is wanneer je je code geheim wilt houden. Men noemt opensourcesoftware ook wel vrije software.

Open source

Het Open Source Initiative (OSI) tracht dit duidelijk te maken in de commerciële wereld en langzaam maar zeker beginnen de voordelen door te dringen. Terwijl veel academici en technici al twintig jaar overtuigde aanhangers van opensource zijn, hadden de grote softwarehuizen iets als het internet nodig om hen ervan te overtuigen dat ze er wel bij kunnen varen.

Linux is nu lang voorbij het stadium dat het enkel gebruikt werd in de academische wereld, waar het geschikt was voor gebruik door slechts een handjevol mensen met een technische achtergrond. Linux is nu veel meer dan enkel een besturingssysteem: er is een hele infrastructuur ontwikkeld rond het instandhouden van de ontwikkeling, rond het maken en testen van programma's, ze aan te bieden aan de gebruikers, ondersteuning te bieden zowel commercieel als op vrijwillige basis, updates en aanpassingen te voorzien enzovoorts. Linux is klaar voor de uitdaging van een snel veranderende wereld.

Opdracht

Beschrijf in minimaal 300 woorden wat open source is. Gebruik ook externe bronnen. Vermeld ook welke bronnen je gebruikt hebt (dit hoort niet tot de 300 woorden). Verwerk hierin in ieder geval de volgende aspecten:

  • Het idee achter open source
  • Wat de alternatieven zijn voor open source. (Welk andere soorten software heb je?)
  • Voorbeelden van opensourcesoftware en closedsourcesoftware.
  • Wat onderscheidt opensourcesoftware van andere software?
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.