Visual Basic/Het werken met komma-bestanden


Visual Basic

 1. Inleiding
  1. Inleiding programmeren
 2. Taalelementen van VB
  1. Inleiding taalelementen van VB
 3. Grafische elementen
  1. Inleiding grafische elementen
 4. Niet-grafische elementen
  1. Inleiding niet-grafische elementen
 5. Bestanden
  1. Inleiding bestanden
  2. Het schrijven van bestanden
  3. Het lezen van bestanden
  4. Het werken met komma-bestanden
 6. Databases
  1. Inleiding databases
 7. OOP
  1. Inleiding OOP
 8. Interactie met de buitenwereld
  1. Inleiding interactie met de buitenwereld

Het werken met komma-bestandenBewerken

Als de gegevens in een bestand wordt gescheiden door komma's, moet je ze op een andere manier lezen en schrijven. Het lezen gebeurt met Input() in plaats van LineInput().

Als voorbeeld schrijven we naam, adres en woonplaats gescheiden door komma's naar een bestand en lezen het daarna weer in.

Start Visual Studio en maak een console-toepassing met de naam console005. Breid de module als volgt uit:

Module module1
 Sub Main()
  Dim bestandsnummer As Integer
  Dim naam, adres, plaats As String
  bestandsnummer = FreeFile()
  OpenFile(bestandsnummer, "D:\console005.txt", OpenMode.Output)
  WriteLine(bestandsnummer, "Janssen,Markt 5,Amsterdam")
  WriteLine(bestandsnummer, "Pietersen,Hoofdweg 12,Eindhoven")
  WriteLine(bestandsnummer, "De Vries" & "," & "Langeweg 1", & "," & "Velden")
  naam = "Vrehen"
  adres = "Veldweg 2"
  plaats = "Arnhem"
  WriteLine(bestandsnummer, naam & "," & adres & "," & plaats)
  FileClose(bestandsnummer)
  bestandsnummer = FreeFile()
  OpenFile(bestandsnummer, "D:\console005.txt", OpenMode.Input)
  Do While Not Eof(bestandsnummer)
   Input(bestandsnummer, naam)
   Input(bestandsnummer, adres)
   Input(bestandsnummer, plaats)
   Console.WriteLine(naam & " - " & adres & " - " & plaats)
  Loop
  FileClose(bestandsnummer)
  Console.ReadLine()
 End Sub
End Module

De uitvoer is:

Janssen - Markt 5 - Amsterdam
Pietersen - Hoofdweg 12 - Eindhoven
De Vries - Langeweg 1 - Velden
Vrehen - Veldweg 2 - Arnhem

Zoals je ziet kun je een regel als één geheel wegschrijven of de strings (of variabelen) gescheiden door komma's samen doorgeven als parameter.

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.