Werken met MKVToolnix/mkvmerge

Werken met MKVToolnix

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding
 3. mkvmerge
 4. mkvinfo
 5. mkvextract

Zoals werd gezegd in de inleiding kun je het programma mkvmerge gebruiken om Matroska bestanden aan te maken. Er zijn twee versies van het programma: de gewone mkvmerge die je kunt gebruiken via commandlines en mmg (mkvmerge GUI) die gebruikmaakt van een visuele gebruikersomgeving.

Overzicht bewerken

De mmg versie van het programma bevat een menubalk met daarin 5 menu's en 4 tabbladen.

De 5 menu's:

 • file;
 • muxing;
 • chapter editor bevat alles wat te maken heeft met de zogenaamde chapter editor, een editor om hoofdstukken te maken;
 • window is bedoeld om te veranderen van tabblad(je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de tabbladen zelf);
 • help bevat een help-functie met meer uitleg over het programma.

De 4 tabbladen:

 • Met input heb je eigenlijk meer dan genoeg. Hierin maak je simpele Matroska-bestanden;
 • attachments;
 • global;
 • chapter editor is eigenlijk een editor om hoofdstukken aan te maken.

Een simpel Matroska bestand aanmaken bewerken

Met een simpel Matroska bestand wordt bedoeld een Matroska bestand met maar één mediabestand in. Hiervoor heb je enkel het tabblad input nodig. Bij input files heb je vier knoppen add, append, remove en rem all. Om een mediabestand toe te voegen druk je op de knop add en open je het bestand dat je in het Matroska-bestand wilt opslaan. Vervolgens komt het bestand te staan bij zowel input files als bij tracks. Het verschil tussen de twee kun je het best uitleggen aan de hand van het toevoegen van een film als voorbeeld. Als je een film toevoegt komen er meestal 2 tracks te staan. Een video track dat de beelden bevat van de film en een audiotrack dat het geluid bevat. Dit gebeurt ook als je een mediacontainer als Matroska toevoegt. Een mediacontainer kan meerdere tracks bevatten maar is nog steeds maar één bestand. Om een bestand te verwijderen druk je gewoon op remove. Wil je het Matroska bestand aanmaken moet je eerst bij output filename bepalen waar het uitvoer bestand zal komen te staan en hoe je die noemt. Vervolgens druk je gewoon op start muxing. Je krijgt dan een nieuw venstertje waar informatie wordt gegeven bij mogelijke waarschuwingen en fouten.

Wil je het via commandline doen, dan moet je het volgende doen:

mkvmerge -o uitvoerbestand.mkv invoerbestand

Je kunt naast -o ook --output gebruiken. Wil je meerdere bestanden in een Matroska-bestand opslaan, dan moet je gewoon de bestanden erachteraan bijschrijven.

Add vs. append bewerken

To append betekent hechten en er is een groot verschil met add. Wanneer je meerder audio- of videobestanden toegevoegd door gewoon op add te klikken zal je problemen krijgen. Wanneer je dit probeert, zal een speler of alléén het eerste bestand proberen en niet het tweede af te spelen of zoals VLC mediaplayer proberen de twee tegelijkertijd af te spelen. Door append te gebruiken kun je de twee bestanden aan elkaar hechten. Hierdoor worden ze achter elkaar gespeeld. Let wel op! Als je twee bestanden aan elkaar hecht met append, maakt mkvmerger er één bestand van.

Ondertitelingen bewerken

Je kunt verschillende soorten ondertitels toevoegen aan een Matroska-bestand. De meest gekende zijn srt's. Je kunt één of meerdere ondertitel bestanden gebruiken. Een ondertiteling bestand moet je gewoon toevoegen met add zelfs al wil je er meerdere en moet je dus geen append gebruiken. Wanneer je wilt dat twee ondertiteling bestanden elkaar opvolgen, voor wanneer je twee films achter elkaar toont, moet je wel append gebruiken.

Voor een ondertiteling bestand kun je extra opties instellen. Om dit te doen moet je eerst de ondertitelingen selecteren bij tracks en dan naar het tabblad general track options gaan. Je kunt dan bij trackname kiezen welke naam de ondertitelingen krijgen, dit wordt meestal getoond bij Matroska-spelers. Bij language kun je kiezen in welke taal die zijn. Als je meerdere ondertiteling bestanden hebt kun je met default track flag bepalen welke ondertitelingen al dan niet worden getoond. Staan ze allemaal ingesteld met no, dan wordt er geen enkele getoond. Staat er ééntje op yes dan zal die alleen worden getoond.

Hoofdstukken bewerken

Je kunt Matroska bestanden verdelen in hoofdstukken. Om dit te doen heb je een bestand nodig waarin staat hoe het zal worden onderverdeeld. Er zijn twee soorten bestanden die je kunt maken: het zogenaamde simple chapter format en xml bestanden. Gelukkig heeft mmg een speciale editor voor mensen die geen ervaring hebben met dit soort bestanden.

De editor bewerken

De editor bevindt zich in het tabblad Chapter Editor. Om een nieuw bestand aan te maken moet je in het menu (niet het tabblad) Chapter Editor op new chapters klikken. Hierdoor wordt de editor geactiveerd. In het menu is er ook nog load hiermee kun je een bestaand chapterbestand laden. Save en save as hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Met save to Matroska file kun je je hoofdstukken direct opslaan in een Matroska bestand.

Voor het aanmaken van hoofdstukken zijn er drie belangrijke knoppen: add chapter, add subchapter en remove chapter. Met add chapter en add subchapter kun je respectievelijk hoofstukken en subhoofstukken maken. Je kunt dus je hoofdstukken nog is verdelen in kleinere hoofdstukken. Bij de tekstvelden start en end kun je de begin- en eindstip van een hoofstuk bepalen. Van UID moet je je niets aantrekken, die wordt automatisch gemaakt door mmg. Je mag het veranderen moest dit nodig zijn.

Naast het bepalen van het begin- en eindstip van een hoofdstuk kun je ook nog andere dingen bepalen. Zo kun je één of meerdere namen geven aan een hoofdstuk, dit gebeurt met de knop add name en geef je de naam op in het tekstveld name. Per naam die je opgeeft kun je ook bepalen in welke taal het is en voor welk land het van toepassing is, dit gebeurt bij language en country.

Wanneer je de hoofdstukken opslaat, wordt de info opgeslagen in een xml bestand.

Simple chapter format bewerken

Dit is de meest simpele manier om zonder de editor hoofdstukken aan te maken. Hieronder volgt een voorbeeld:

CHAPTER01=00:00:00.000
CHAPTER01NAME=Intro
CHAPTER02=00:01:30.000
CHAPTER02NAME=Scene 1
CHAPTER03=00:10:00.000
CHAPTER03NAME=Scene 2
CHAPTER04=00:20:00.000
CHAPTER04NAME=Aftiteling

Er wordt gebruik gemaakt van 2 sleutelwoorden CHAPTERxx en CHAPTERxxNAME. Met CHAPTERxx geef je het tijdstip op wanneer het hoofdstuk begint. Het tijdstip moet worden opgegeven volgens het UU:MM:SS.sss formaat(U=uren, M=minuten, S=seconden en s=milliseconden). Met CHAPTERxxNAME geef je de naam op van het hoofdstuk. xx staat voor het nummer van het hoofdstuk.

xml chapter format bewerken

Als je de editor gebruikt, worden de hoofdstukken opgeslagen in een xml document. Je kunt natuurlijk ook zo'n document zelf aanmaken. Hieronder staat een voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- <!DOCTYPE Tags SYSTEM "matroskatags.dtd"> -->
<Chapters>
 <EditionEntry>
  <EditionFlagHidden>0</EditionFlagHidden>
  <EditionFlagDefault>0</EditionFlagDefault>
  <EditionUID>1910219158</EditionUID>
  <ChapterAtom>
   <ChapterDisplay>
    <ChapterString>Intro</ChapterString>
    <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
   </ChapterDisplay>
   <ChapterUID>1938306220</ChapterUID>
   <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
   <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
   <ChapterAtom>
    <ChapterDisplay>
     <ChapterString>Proloog</ChapterString>
     <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
     <ChapterCountry>be</ChapterCountry>
    </ChapterDisplay>
    <ChapterTimeStart>00:00:00.000000000</ChapterTimeStart>
    <ChapterTimeEnd>00:01:00.000000000</ChapterTimeEnd>
    <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
    <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
    <ChapterUID>1366420905</ChapterUID>
   </ChapterAtom>
   <ChapterAtom>
    <ChapterDisplay>
     <ChapterString>Begingeneriek</ChapterString>
     <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
     <ChapterCountry>be</ChapterCountry>
    </ChapterDisplay>
    <ChapterUID>4116335759</ChapterUID>
    <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
    <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
    <ChapterTimeStart>00:01:00.000000000</ChapterTimeStart>
    <ChapterTimeEnd>00:01:30.000000000</ChapterTimeEnd>
   </ChapterAtom>
   <ChapterTimeStart>00:00:00.000000000</ChapterTimeStart>
   <ChapterTimeEnd>00:01:30.000000000</ChapterTimeEnd>
  </ChapterAtom>
  <ChapterAtom>
   <ChapterDisplay>
    <ChapterString>Scene 1</ChapterString>
    <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
    <ChapterCountry>be</ChapterCountry>
   </ChapterDisplay>
   <ChapterUID>2876979633</ChapterUID>
   <ChapterTimeStart>00:01:30.000000000</ChapterTimeStart>
   <ChapterTimeEnd>00:10:00.000000000</ChapterTimeEnd>
   <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
   <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
  </ChapterAtom>
  <ChapterAtom>
   <ChapterDisplay>
    <ChapterString>Scene 2</ChapterString>
    <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
    <ChapterCountry>be</ChapterCountry>
   </ChapterDisplay>
   <ChapterUID>1462925463</ChapterUID>
   <ChapterTimeStart>00:10:00.000000000</ChapterTimeStart>
   <ChapterTimeEnd>00:20:00.000000000</ChapterTimeEnd>
   <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
   <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
  </ChapterAtom>
  <ChapterAtom>
   <ChapterDisplay>
    <ChapterString>Aftiteling</ChapterString>
    <ChapterLanguage>dut</ChapterLanguage>
    <ChapterCountry>be</ChapterCountry>
   </ChapterDisplay>
   <ChapterUID>701891241</ChapterUID>
   <ChapterTimeStart>00:20:00.000000000</ChapterTimeStart>
   <ChapterTimeEnd>00:21:00.000000000</ChapterTimeEnd>
   <ChapterFlagHidden>0</ChapterFlagHidden>
   <ChapterFlagEnabled>1</ChapterFlagEnabled>
  </ChapterAtom>
 </EditionEntry>
</Chapters>

Een xml document is veel groter dan de simpel chapter format maar het kan ook meer informatie bevatten. Je kunt ook het eindpunt van een hoofdstuk bepalen, en een land en een taal opgeven. Verder kun je gebruik maken van subhoofdstukken.

Hoofdstukken gebruiken bewerken

Je kunt de editor gebruiken om de hoofdstukken toe te voegen aan en al bestaande Matroska-bestand. Hiervoor moet je naar menu chapter editor gaan en klik je op save to Matroska file. Kies dan gewoon het Matroska-bestand dat je wilt en druk op de knop "opslaan".

Als je de editor niet gebruikt, ga dan naar het tabblad global . Bij chapter file zoek je het bestand dat je wilt gebruiken voor de hoofdstukken.


 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.