Wikibooks:Missie, visie en uitgangspunten

Missie van Wikibooks
 • Het aanbieden van kosteloze, complete, foutenvrije en didactisch verantwoorde leereenheden voor studie, instructie en naslag.
Visie
 • Vanaf begin 2015 aanbieden van het volledige lesboekenpakket voor het middelbaar onderwijs in Nederland en België, dat voldoet aan de leerplannen van beide landen onder de dubbellicentie GFDL/CC-BY-SA.
 • Uitbouw van het lesboekenpakket voor hoger en universitair onderwijs dat voldoet aan de Europese criteria voor voortgezette studie met aangeven van de zwaarte van het lessenpakket in studiepunten (volgens het European Credit Transfer System).
 • Het hebben van een brede gemeenschap bestaande uit:
  • Docenten van verschillende vakrichtingen
  • Specialisten op verschillende vakgebieden
  • Spellings- en taaldeskundigen
  • Opmaakspecialisten
 • Vanaf begin 2015 als betrouwbare partner voor onderwijsinstellingen bekend en erkend worden.
 • De boeken zijn af te drukken, dat wil zeggen in een specifiek daartoe geëigend formaat.
  • Het is mogelijk een specifieke (goedgekeurde) versie af te drukken.
Uitgangspunten en middelen
 • Wikibooks is een project van de Wikimedia Foundation
  • Samenwerking met derden wordt nagestreefd.
 • Dit project wordt uitgevoerd binnen de mogelijkheden van de programmatuur MediaWiki, al dan niet voorzien van bepaalde extensies.
 • Wikibooks is vrij bewerkbaar, zolang geen misbruik van deze gelegenheid wordt gemaakt.
 • De inhoud van Wikibooks is beschikbaar onder de dubbellicentie GNU Free Documentation License/CC-Attribution-Share_Alike-license (tenzij anders aangegeven), wat inhoudt dat het auteursrecht op de inhoud van de boeken het bezit van de schrijvers blijft, maar wel vrij beschikbaar en reproduceerbaar is.
 • De inhoud van de boeken op Wikibooks is juist en verifieerbaar en geeft de laatste en algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten weer.
 • Het kapitaal van Wikibooks bestaat uit de redacteuren: de Wikibooks-gemeenschap.
Doelgroep
 • De hoofddoelgroep bestaat uit leerlingen/studenten en docenten.
 • De tweede doelgroep bestaat uit personen die hun kennis willen opfrissen of aanvullen.
 • De derde doelgroep bestaat uit personen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen die over het algemeen niet door het verplichte schoolsysteem worden afgedekt.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.