Wikibooks:Wachtruimte/Hebreeuws/Nuttige woorden

De bedoeling van deze pagina bewerken

Dit boek staat (tijdelijk) in de wachtruimte wegens een gebrek aan voortgang en/of minimale inhoud van het boek. Wil je dit onderwerp verder uitbreiden? Voeg dan jouw kennis toe aan het boek en verplaats het weer terug naar de hoofdnaamruimte.

Op deze pagina worden Hebreeuwse woorden neergezet.


Algemene zinnen bewerken

Vertaling Zin Transliteratie IPA
Hebreeuws עברית ivrit /iv'ʁit/
Hallo שלום shalom /ʃa'lom/
Tot ziens להתראות lehitra’ot /lehitʁa'ot/
Fijn je te ontmoeten נעים מאוד na’im me’od /na'im me'od/
Alstublieft/Je bent welkom בבקשה bevakasha /bevaka'ʃa/
Dank u wel תודה toda /to'da/
Hartelijk dank תודה רבה toda raba
Sorry/Pardon סליחה slicha
die daar את זה et zeh /et ze/
Hoe veel? ?כמה kama /'kama/
Hoe veel kost het? ?כמה זה עולה kama zeh oleh?
Engels אנגלית anglit /an'glit/
ja כן ken /ken/
nee/niet לא lo /lo/
Proost! לחיים le-chaim /le'χaim/
Goedenmorgen בוקר טוב boker tov
Goedenavond ערב טוב erev tov
Goedenacht לילה טוב laíla tov
Wat gebeurt er? ?מה קורה ma koreh?
Wat is er gebeurd? ?מה קרה ma karah?
Een moment, alstublieft! רגע rega!
Wat is er aan de hand? מה נשמע ma nishma?
goed טוב tov
Waar is het toilet? איפה השירותים? eifo ha-sherutim?
Ik begrijp het niet (m) אני לא מבין ani lo mevin
Ik begrijp het niet (v) אני לא מבינה ani lo mevina
Smakelijk eten בתיאבון bete'avon
Spreekt u Engels? (m) ?אתה מדבר אנגלית atah medaber anglit?
Spreekt u Engels? (v) ?את מדברת אנגלית at medaberet anglit?

Getallen bewerken

De getallen in het Hebreeuws kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn, afhankelijk van het woord.

Sjabloon:Hebrew-Vocab Sjabloon:Hebrew-Vocab Sjabloon:Hebrew-Vocab Sjabloon:Hebrew-Vocab


Dagen bewerken

Dagיום
Dagenימים
Weekשבוע
Zondagיום ראשון
Maandagיום שני
Dinsdagיום שלישי
Woensdagיום רביעי
Donderdagיום חמישי
Vrijdagיום שישי
Sabbat, Zaterdagשבת

Ordinal Numbers bewerken

Eersteראשון
Tweedeשני
Derdeשלישי
Vierdeרביעי
Vijfdeחמישי
Zesdeשישי
Zevendeשביעי
Achtsteשמיני
Negendeתשיעי
Tiendeעשירי
Elfdeהאחד עשר
Twaalfdeהשנים עשר
Dertiendeהשלושה עשר
Veertiendeהארבעה עשר
Vijftiendeהחמישה עשר
Zestiendeהשישה עשר
Zeventiendeהשבעה עשר
Achtiendeהשמונה עשר
Negentiendeהתשעה עשר
Twintigsteהעשרים

Cardinal Numbers bewerken

nulאפס
eenאחד (m), אחת (f)
tweeשניים (m), שתיים (f)
drieשלושה (m), שלוש (f)
vierארבעה (m), ארבע (f)
vijfחמישה (m), חמש (f)
zesשישה (m), שש (f)
zevenשבעה (m), שבע (f)
achtשמונָה (m), שמונֶה (f)
negenתשעה (m), תשע (f)
tienעשרה (m), עשרה (f)
elfאחד עשר (m), אחת עשרה (f)
twaalfשנים עשר (m), שתים עשרה (f)
dertienשלוש עשר (m), שלוש עשרה (f)
veertienארבעה עשר (m), ארבע עשרה (f)
vijftienחמישה עשר (m), חמש עשרה (f)
zestienשישה עשר (m), שש עשרה (f)
zeventienשבעה עשר (m), שבע עשרה (m)
achttienשמונָה עשר (m), שמונֶה עשרה (f)
negentiennתשעה עשר (m), תשע עשרה (f)
twintigעשרים
eenentwintigעשרים ואחד, עשרים ואחת
tweeëntwintigעשרים ושניים, עשרים ושתיים
drieëntwintigעשרים ושלושה, עשרים ושלוש
dertigשלושים
veertigארבעים
vijftigחמישים
zestigשישים
zeventigשבעים
tachtigשמונים
negentigתשעים
honderdמאה
tweehonderdמאתיים
driehonderdשלוש מאות
duizendאלף
tweeduizendאלפיים
drieduizendשלושת אלפים
een miljoenמיליון
een miljardמיליארד

Ik, jij, hij... bewerken

Hebreeuws Nederlandse Transliteratie Standaard Transliteratie Nederlands
אֲנִי ani ani Ik
אַתָּה ata ata Jij (mannelijk)
אַתְּ at at Jij (vrouwlijk)
הוּא hoe hu Hij
הִיא hie hi Zij (enkelvoud)
אֲנַחְנוּ anagnoe anakhnu of anachnu Wij
אַתֶּם ahtem atem Jullie (mannelijk)
אַתֶּן ahten aten Jullie (vrouwlijk)
הֵם hem hem Zij (meervoud, mannelijk)
הֵן hen hen Zij (meervoud, vrouwlijk)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.