Inleiding

bewerken

Naast het maken van een back-up van de origineel geleverde en/of geïnstalleerde software (zie Ingebruikname) zijn ook back-ups nodig van de nieuwe/gewijzigde gegevens, die ontstaan na ingebruikname.
In het wikibook "Veilig op het internet" is ook een pagina over Back-up aanwezig. Daarin is ook te lezen hoe belangrijk het maken van back-ups is. Dat is vooral noodzakelijk voor gegevens, die voor de gebruiker belangrijk en onvervangbaar zijn.
Onderstaand wordt aangegeven hoe hiervoor gezorgd kan worden in Windows Vista.

Beschikbare back-up functionaliteit

bewerken

Windows Vista bevat het Back-upcentrum. Daarmee kunnen back-ups van bestanden en mappen gemaakt resp. teruggezet worden.
In de Ultimate-, Business- en Enterprise-edities is ook de functie "Complete PC back-up" beschikbaar waarmee een image van een complete partitie van de harde schijf kan worden gemaakt resp. teruggezet. Met een image van de systeempartitie kan een PC weer goed werkend worden gemaakt indien de geïnstalleerde systeemsoftware beschadigd is geraakt.

Waar back-up bestanden opslaan?

bewerken

Eén van de motieven om een back-up te maken is mogelijk gegevensverlies door een defecte harde schijf. Daarom is het niet aan te bevelen de back-up bestanden op dezelfde harde schijf te zetten als de originele gegevens. Een alternatief is een 2e harde schijf in de PC monteren. Een back-up op zo'n 2e harde schijf is al veiliger maar bijvoorbeeld ingeval van virusbesmetting kunnen de back-up bestanden verloren gaan. Iets veiliger is een back-up op een via USB of netwerkkabel aangesloten externe harde schijf. Een nadeel van een harde schijf - zelfs van een externe - is dat deze moeilijk buitenshuis kunnen worden bewaard (met de bedoeling om brandrisico te vermijden).

Instellen periodieke back-up van bestanden in het back-upcentrum

bewerken

De eerste keer dat een back-up van bestanden wordt gemaakt, wordt een "back-up set" gestart met initieel alle ingestelde typen bestanden. Zo'n "back-up set" is feitelijk een map op een schijf met daarin subdirectories voor elke keer dat een back-up wordt gemaakt. Deze subdirectories bevatten .zip-files met daarin de gegevens van de geback-upte originele bestanden. De eerste subdirectorie bevat dus een volledige back-up van alle ingestelde typen bestanden. De overige directories bevatten zogenoemde incrementele back-ups d.w.z. dat alleen de gegevens in zo'n back-up zijn opgenomen, welke zijn gewijzigigd sinds de vorige (volledige of incrementele) back-up.
De hoofddirectory van een "back-up set" heeft als naam "Backup Set " aangevuld met datum en tijd. De subdirectories hebben als naam "Backup Files " aangevuld met datum en tijd.
In het back-upcentrum kan ingesteld worden dat periodiek (bijvoorbeeld één keer per week) een incrementele back-up aan de laatste "back-up set" wordt toegevoegd.
Na verloop van tijd kan een "back-up set" erg veel schijfruimte gaan innemen terwijl veel informatie in de "back-up set" achterhaald is en dus overbodig. Handmatig kan dan een nieuwe, complete back-up (een nieuwe "back-up set" dus) worden gemaakt. Daarna kan de oude "back-up set" verwijderd of bijvoorbeeld op DVD gearchiveerd worden. Het maken van een nieuwe, complete back-up van bestanden dient te geschieden via "Instellingen wijzigen" en vervolgens "Back-up instellingen wijzigen", waarna "Nu een nieuwe, volledig back-up maken en de instellingen opslaan" aangevinkt moet worden in het scherm, waarin de instellingen opgeslagen kunnen worden.
Het verwijderen van een gedeelte van een "back-up set" i.p.v. de volledige "back-up set" leidt tot foutmeldingen (tenzij een nieuwe, volledige "back-up set" is aangemaakt) bij het maken van een incrementele back-up voor die "back-up set". Ook verplaatsen of hernoemen van onderdelen van de "back-up set" leidt tot fouten. Wel is het bij deze foutsituaties mogelijk een nieuwe, volledige back-up van bestanden te maken.
M.b.v. de functie "Back-up voor bestanden en mappen" kunnen overigens in tegenstelling tot de functie "Complete PC back-up" niet alle typen bestanden worden geback-upt. M.n. systeem- en programma-files (o.a. .exe- en .dll-files) kunnen niet meegenomen worden in de "Back-up voor bestanden en mappen".

Instellen Complete PC back-up

bewerken

Alleen de Windows Vista edities Business, Ultimate en Enterprise kennen de functie "Complete PC back-up".
Ingesteld kan worden van welke partitie(s) de back-up moet worden gemaakt en waar de back-upbestanden moeten worden opgeslagen.
Als back-upbestand wordt een .vhd-file gemaakt. Dit .vhd format wordt ook gebruikt bij Virtual Server 2005, zodat m.b.v. Virtual Server programmatuur de inhoud van de back-up kan worden gelezen.


Terug naar inhoudsopgave.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.