Wiskunde voor MBO techniek


Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

In dit boek komen de onderwerpen aan bod die van belang kunnen zijn in de technische MBO-opleidingen. Studenten in deze opleidingen hebben het mbo-gt examen met goed gevolg afgelegd. In de Vmbo-opleidingen komt wiskunde als vak wel voor, maar het beperkt zich doorgaans tot de praktische wiskunde. De strikt algebraïsche benadering is meestal niet aan de orde gekomen. Het werken met symbolen in plaats van getallen in berekeningen - door studenten vaak aangeduid als "rekenen met letters" is niet of nauwelijks aan de orde geweest.

In dit boek zullen als grote onderwerpen aan bod komen:

  • Significante cijfers
  • Overbrengingsregels
  • Eerstegraads functies, grafieken en oplossen
  • Tweedegraads functies, grafieken en oplossen

De verschillende onderwerpen zijn voorzien van oefenopgaven. Bij deze opgaven is altijd het antwoord aanwezig en (niet altijd) een uitwerking. Het antwoord en de uitwerking zijn in eerste instantie verborgen, maar worden door in het vraagvak op "Uitklappen" te klikken zichtbaar.

Onder en boven elke pagina zijn een navigatiebalk aanwezig. Hiermee kan naar de vorige pagina, de volgende pagina, de inhoudsopgave en de index gegaan worden.


Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.