ActionScript 3.0/Datatypes

ActionScript 3.0 Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend

 1. Inleiding Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 2. Basis Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 3. Variabelen Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 4. Datatypes Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 5. Functies Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 6. Aan de slag Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 24 januari 2011
 7. Tutorial Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 26 september 2011
 8. Instanties Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 28 september 2011
 9. Statements-lussen In ontwikkeling. Revisiedatum: 25 januari 2011
 10. Operatoren Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 8 februari 2011
 11. Methoden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 januari 2011
 12. Klassen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 13. Externe bestanden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 24 oktober 2011

Basis datatypes bewerken

String bewerken

Dit is een datatype. Een waarde van het type string is een tekst. Eigenlijk is het dus een opsomming van karakters, zoals bijvoorbeeld 'Bogerman' of '8601XH'.
In ActionScript 3.0 zijn het specifiek 16-bit karakters, die intern worden opgeslagen als Unicode karakters. Dit volgens de UTF-16 standaard. Doordat een variabele is gedefinieerd met 'String', kunnen er uitsluitend letters in het invoerveld getypt worden.
Wanneer twee of meerdere strings worden samengevoegd, spreken we van concatenatie.
Een voorbeeld waarin dit datatype gebruikt wordt, staat hieronder:

var naam: String; // de variabelenaam is nu van het datatype String en is leeg
naam = invoerVeld.text;
var naam : String = invoerVeld.text; // liever gelijk intialiseren

In de eerste regel wordt met 'String' aan de variabele 'naam' tekst toegekend. Vervolgens wordt aangegeven waar de tekst 'naam' vandaan moet worden gehaald ('getText'),
namelijk uit 'invoerVeld'. Met de twee haakje wordt aangegeven, dat het gaat om tekst die nog moet worden ingevuld in het invoerveld.
Hieronder twee voorbeelden waarin een string wordt gebruikt:

var myString:String = new String();
myString = "Jeweet";

var myString2:String = "Jeweet";

In beiden wordt een string gedefinieerd, benoemd en gevuld. In het eerste voorbeeld wordt dit in twee stappen gedaan. Eerst wordt er een nieuwe string aangemaakt (genaamd 'MyString') en vervolgens krijgt deze inhoud. ('Jeweet').
In het twee voorbeeld wordt dit in één regel gedaan.

PS.: De meest beroemde string in de informatica is "Hello World!".

Number bewerken

Ook Number is een datatype dat wordt gebruikt in Actionscript. Zoals het woord al zegt kun je hiermee een numerieke waarde invoeren. Het verschil met bijvoorbeeld een Integer-datatype is dat je met Number alle mogelijke getallen kan invoeren, en dus ook zogenaamde 'Floating-point Numbers', oftewel kommagetallen.

In principe hoef je dus nooit gebruik te maken van een integer-datatype, omdat je voor alle getallen ook een number kunt gebruiken. Er kleeft echter een nadeel aan het gebruik van deze variabele, omdat het systeem er trager van wordt.

Voorbeeld:

Number(num:659899.245)

Hiermee wordt een object aangemaakt met het ingevulde nummer zodat deze later opgeroepen kan worden.

int bewerken

int (let op: kleine letter i!) is een gegevenstype dat een code aangeeft voor getallen die afgerond zijn: gehele getallen. Dit type wordt opgeslagen als een 32-bits geheel getal. Hierdoor heb je een bepaald aantal getallen die mogelijk zijn. Deze getallen lopen van -2.147.483.648 (-2^31) tot en met 2.147.483.647 (2^31 - 1). Het type int is in tegenstelling tot het vorige type Number veel sneller en makkelijker in gebruik. Echter als je gebruik moet maken van getallen buiten dit bereik van int, kun je met het type Number 53-bits getallen gebruiken. Dit aantal loopt van -9.007.199.254.740.992 tot en met 9.007.199.254.740.992. De standaardwaarde is 0 bij variabelen van int.

Bij onafgeronde getallen heb je te maken met het datatype double.

Voorbeeld:

var getal : int = 0.75; // Dit is dus fout
var getal : int = 1;  // Dit is de juiste code

uint bewerken

uint (let op: kleine letter i!) is het gegevenstype, dat wordt gebruikt voor gehele getallen en die wordt opgeslagen als een 32-bits geheel getal zonder teken. Deze getallen lopen van 0 tot en met 4.294.967.295 (32-bits) en kunnen dus niet negatief zijn. Het type uint wordt gebruikt in uitzonderlijke gevallen waar met positieve getallen wordt gewerkt. Bij getallen groter dan het maximum van de uint gebruikt u het type Number. Ook is de standaardwaarde voor de variabelen van het type uint 0.

Boolean bewerken

Een boolean is een gegevenstype dat slechts true of false kan zijn, andere waarden kan een boolean niet bevatten. Er is echter één uitzondering: ActionScript 3.0 accepteert ook de waarden 1 en 0, waarbij 1 staat voor true en 0 staat voor false.
De standaardwaarde voor een boolean is false.
Een voorbeeld:

var isWaar : Boolean = true;

maar je zou dus ook kunnen gebruiken:

var isOokWaar:Boolean = 1; // alles wat niet 0 is, is waar

Array bewerken

De Array is een datatype voor een variabele die misschien wel niet tot de basis behoort, maar toch essentieel is in actionScript 3.0. Daarom behandelen we dit datatype toch. De Array zul je vaak tegen komen in combinatie met een trace. Trace is eigenlijk een functie en later zullen we dieper op functies ingaan. Simpel gezegd, kun je met de trace-functie gegevens oproepen om te testen of je geen fouten in je code hebt gemaakt. Zo kun je snel controleren of je syntax klopt. Als je een Array gebruikt, maak je een rij met allerlei gegevens. Het is dan handig dat je zo nu en dan even kunt controleren of geen foutjes hebt gemaakt. Wederom een voorbeeld:

var groepsnamen: Array = nieuwe Array("Ruben", "Sander", "Sido", "Brechtje", "Jorik");

Nu heb je dus een rij gemaakt met de namen van onze groep.

Samenvatting (spiekbriefje) bewerken

Naam variabele Mogelijke waardes Voorbeeld
String Alle tekens var myString2:String = "Jeweet";
Number Elke numerieke waarde. De waardes kunnen tussen -9,007,199,254,740,992 en 9,007,199,254,740,992 liggen. number(num:659899.245)
int Gehele getallen, dus geen cijfers achter de komma, tussen -2,147,483,648 en 2,147,483,647 int getal = -1
uint Positieve gehele getallen tussen 0 en 4,294,967,295 uint getal = 1
Boolean True of false (of 0 en 1 waarbij 0 false is en 1 true) var Naam:Boolean = true
Array Een reeks getallen of tekens var groepsnamen: Array = nieuwe Array("Ruben", "Sannie", "Cyclo Simplonius", "Brechtje", "Jorik");

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.