Alexander de Grote/De val van Perzië

Alexander de Grote

Alexander had inmiddels de Perzische gebieden rondom de Middellandse Zee veroverd. Nu kon hij het binnenland intrekken, omdat er voor Griekenland geen gevaar vanuit de zee meer was. Hij trok met zijn leger richting Babylon, de eerste hoofdstad op zijn weg. Darius had ondertussen een nieuw leger gevormd. De antieke bronnen zeggen dat het leger uit meer dan een miljoen sodaten bestond, maar tegenwoordig wordt dat betwijfeld. Het waren er niet meer dan 100.000. Toch moet het leger angstaanjagend zijn geweest. Darius had 15 krijgsolifanten uit India laten halen en hij had 200 Scythische strijdwagens, die zeisen aan hun wielen hadden. Hij trok met dit leger naar Gaugamela. Hier kon hij goed met zijn leger optrekken, wat niet zo was bij de slag van Issus. Darius had weliswaar een grote overmacht, maar verloor het gevecht toch. Opnieuw ontvluchtte hij de strijd. Zijn leger werd verpletterd (een nauwkeurigere beschrijving van de slag komt verderop in het boek). Alexander's weg naar Babylon lag open. Hij nam Babylon zonder moeite in, sterker nog, toen de satraap hem uit de verte zag naderen, ging hij hem tegemoet met de sleutel van de stad. Alexander werd er als held ontvangen. De mensen waren niet alleen bang voor wat hij met hen kon doen, ze waren ook woedend op Darius omdat die twee keer zijn leger alleen had gelaten. Alexander liet de gevangenen vrij, wat hem nog geliefder maakte. De Satraap van Babylon mocht blijven en omdat het een Pers was, kreeg hij ook de hogere kringen op zijn hand. Hij liet de stad nou eenmaal over aan een Pers, die zo weer kon overlopen. In Babylon waren al genoeg schatten om elke soldaat in het leger een eigen stuk land te laten kopen. Maar er lagen nog meer schatten in DE hoofdstad van het rijk, n.l. de stad waar de koning woonde (al was hij op het moment op de vlucht), de stad Susa. Alexander werd in Susa net zo verwelkomd als in Babylon. De schat die Alexander hier vond was 50.000 talenten, iets dat overeenkomt met zo'n 50 tot 60 miljoen euro. Alexander had begrepen dat de schat in Susa het grootst was, maar toen hij bij de derde hoofdstad kwam, Persepolis (waar hij opnieuw werd verwelkomd), bleek de schat daar wel 130.000 talenten (135 tot 145 miljoen euro) te bevatten. In het centrum van de stad stond het koninklijk paleis. Alexander had aan het begin van de tocht aan de Griekse stadstaten beloofd dat hij het paleis zou afbranden, als wraak op de actie van Xerxes, die veel van de Griekse tempels in de oorlogen tegen Griekenland had verbrand, waaronder de tempel op de Acropolis in Athene.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.