Analytische chemie/Complexometrische titraties

Principe van een complexometrische titratie

Er moeten 3 zaken toegevoegd aan een metaalion oplossing om deze complexometrisch te kunnen kwantificeren

Toe te voegen (met voorwaarde) Reden
Een Ligand dat een EIGENLIJK METAAL-LIGAND COMPLEX vormt met
1) een grote Kst. Bv.: EDTA en
2) met een Ligand-Metaalion stoechiometrie L:M = 1:1


1) maatstaf voor hoeveelheid Metaal
2) stabieler dan hulpcomplex en indicator-complex.
1) Minder Ligand nodig en
2) Scherp equivalentiepunt waardoor nauwkeuriger af te lezen volume.
Buffer met basische pH 1) EDTA ioniseren en protonen neutraliseren à stabieler complex en
2) Leverancier van Liganden voor HULPCOMPLEX
Indicator (zo specifiek mogelijk) Indicator vormt een gekleurd METAALION-INDICATOR COMPLEX dat een andere kleur heeft in vrije vorm

Dus, EDTA reageert eerst met Ca2+ uit ammoniumcomplex en daarna met Ca2+ uit Indicatorcomplex. Als alle Indicator uit complex is verdreven door EDTA, dan zien we een andere kleur omdat de vrije vorm van de indicator een andere kleur heeft dan de gecomplexeerde vorm !!

Algemene voorwaarde : Kst eigenlijk M-EDTA-complex > Kst M-Indicatorcomplex > Kst M-hulpcomplex

Stap Faze Toevoegen Stoffen in oplossing
1 Voor titratie Staal met metaalionen Metaalionen, bv Ca2+
2 Voor titratie Buffer (basisch) Hulpcomplex, bv Ca(NH3)42+
3 Voor titratie Indicator voor complexometrische titratie Indicator-complex. bv Ca-Ind
4 Tijdens titratie EDTA Ca(NH3)42+ + H2Y2 <-> CaY2- + 2H+ + 4NH3
5 Op Equivalentiepunt Stop toevoegen EDTA Ca-Ind + H2Y2- <-> CaY2- + H-Ind2- + H+
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.