Analytische chemie

Dit boek is bestemd voor ...

bewerken

Bij het schrijven van dit boek is vooral gedacht aan de groep studenten die met goede resultaten de middelbare school scheikunde volgt en die meer inzicht in bepaalde analytische technieken wil of nodig heeft. Het kan daarmee een aanvulling op de HAVO / VWO stof vormen voor leerlingen die achtergrondinformatie zoeken met betrekking tot een bepaalde techniek. Daarnaast kan het ook voor MBO-studenten een vraagbaak zijn bij het bestuderen van de theorie achter de uit te voeren analyse.

Voor diegenen die een diepgaandere bespreking van de onderwerpen wensen, vormen de (engelstalige) standaardwerken van Vogel over kwantitatieve en kwalitatieve analyse een eerste entree.

Inleiding

bewerken

De analytische chemie houdt zich bezig met methoden om hoeveelheden van een stof vast te stellen en de theorie achter de verschillende methoden voor het scheiden en identificeren van stoffen. Binnen de analytische chemie worden deze twee gebieden aangeduid met kwalitatieve analyse (wat heb ik?) en de kwantitatieve analyse (Hoeveel heb ik?). Een absolute scheiding tussen beide gebieden is niet mogelijk, omdat technieken die geschikt zijn om de aanwezigheid van een stof vast te stellen (kwalitatieve analyse) meestal ook gebruikt kunnen worden om de hoeveelheid vast te stellen.

De bespreking van de onderwerpen vraagt wel een redelijke achtergrond in de algemene scheikunde. Daarnaast zal naar natuurkundige principes verwezen worden, zonder dat deze uitgebreid worden uitgelegd. In verband met uit te voeren berekeningen zal een basiskennis wiskunde onontbeerlijk zijn.

Hoofdstukindeling

bewerken
Kwantitatieve analyse
Rekenen
Definities
Basisformules
Betrouwbaarheid
Significante cijfers
Chemisch rekenen
Gravimetrie
Volumetrie
Zuur-base titraties
Neerslag titraties
Redox titraties
Compexometrische titraties
Chromatografie
Algemene chromatografie
Kwalitatieve analyse
Kwantitatieve analyse
Vloeistofchromatografie
Gaschromatografie
Gelpermeatie
Spectrometrie
UV-Zichtbaar
IR
NMR
Kwalitatieve analyse
Elektrochemie
Elektrogravimetrie
Conductometrie
Potentiometrie
De wet van Nernst
De titratiecurve
Potentiometrische eindpuntbepaling
Klassiek
Tweede afgeleide
Gran's plot
Dead stop
Polarografie
Biamperometrie
Coulometrie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.