Analytische chemie/Elektrogravimetrie

In de elektrogravimetrie wordt een component met behulp van elektrische stroom neergeslagen op een elektrode. Door de gewichtstoename van de elektrode te meten is de hoeveelheid van de component in het monster vast te stellen.

In de elektrogravimetrie worden metalen neergeslagen op een platina elektrode. Er wordt gebruik gemaakt van een platina elektrode omdat dit metaal niet oplost in salpeterzuur of koningswater. Alle andere metalen zijn met behulp van een van deze oplossingen weer in hun ionen om te zetten. De ionen lossen vervolgens weer op.

Er is een aantal problemen dat in de elektrogravimetrie opgelost moet worden.

  1. Ladingbalans. Het neerslaan van positieve ionen uit een oplossing betekent dat ergens ook negatieve lading uit de oplossing moet verdwijnen.
  2. De vorming van metalen uit hun ionen is in principe niet selectief. In feite is een hele serie metalen-ionen in staat elektronen op te nemen. Steeds zal dan het metaal ontstaan.
  3. Het ontstane metaal moet zo hecht aan de eletrode vastzitten dat het vast blijft zitten totdat de elektrode gewogen is.
  4. In verband met de prijs van de elektrode moet het neergeslagen metaal na de analyse van de elektrode verwijderd kunnen worden.

Ladingbalans

bewerken

Selectiviteit

bewerken

Hechting

bewerken

Verwijderen van neerslag

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.