Analytische chemie/Elektrochemie

Elektrochemie is dat gedeelte van de chemie dat zich bezighoudt met chemische aspecten waarbij elektriciteit een rol speelt. Afhankelijk van de gebruikte elektrische grootheid worden er eisen gesteld aan het chemische systeem, of andersom, vanuit de analytisch chemische vraag worden er eisen gesteld aan het elektrische systeem.

Binnen het gebied van de elektrochemie zijn een aantal deelgebieden aan te wijzen die relatief onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn. De volgorde in onderstaande lijst heeft weinig met het hedendaagse belang van de verschillende methoden te maken. De volgorde is vooral ingegeven door de mate waarin inzicht gevraagd wordt in de algemene chemie.

Een aantal elektrochemische technieken is toepasbaar in de kwalitatieve analyse. Door de specifieke interactie die ten grondslag ligt aan veel elektrochemische bepalingen ligt het zwaartepunt toch op de kwantitatieve analyse.

Binnen de elektriciteitsleer zijn er twee grootheden die direct gemeten kunnen worden, stroomsterkte en potentiaal, waaruit via de wet van Ohm, de weerstand simpel te berekenen is. Op basis van deze drie grootheden zijn diverse bepalingsmethoden ontwikkeld. Daarnaast wordt soms met behulp van elektriciteit een bepaling uitgevoerd, waarna een klassieke meetmethode als massabepaling voor de uiteindelijke analytische gegevens zorgt.

In de elektrochemie worden de volgende technieken behandeld:

 • Elektrogravimetrie
  Elektriciteit wordt gebruikt om een component te isoleren, waarna met klassieke massabepaling de hoeveelheid vastgesteld wordt.
 • Conductometrie
  De stroomsterkte is een maat voor de hoeveelheid opgeloste stoffen.
 • Potentiometrie
  De potentiaal is als elektrische grootheid de basis voor analytische uitspraken.
 • Polarografie
  De stroomsterkte is de elektrische grootheid die gemeten wordt. De stroomsterkte wordt bepaald door reacties aan één elektrode.
 • Biamperometrie
  De stroomsterkte is de elektrische grootheid die gemeten wordt. De stroomsterkte wordt bepaald door reacties aan twéé elektrodes.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.