Antwerps

Antwerps

  1. Uitspraak
  2. Les 1
  3. Les 2
  4. Les 3

AntwáorpsBewerken

IngládingBewerken

Het Antwerps is het dialect van het Nederlands dat men voornamelijk in de stad Antwerpen spreekt. Het Antwerps wordt over het algmeen geassocieerd met vulgaire taal en platte, lelijke klanken, maar het kan ook heel mooi zijn. Het is bv. de taal waarin Wannes van de Velde zijn liederen zong. Voor wie Nederlands kan is het basale Antwerps niet moeilijk te verstaan en te leren, maar voor de fijnere kronkels van de taal moet men toch bij een echte Antwerpenaar zijn. Het Antwerps is gebaseerd op het Nederlands, maar zowel de uitspraak als de vocabulaire is zwaar beinvloed door het Frans. Kennis van deze taal is daarom niet nodig maar wel zeer handig.

'n páor veurbeldeBewerken

Joe! Halló! Joe de manne! - Hallo! (tegen vrienden)
Goeiendag! - Goedendag! (Iets beleefder)
Oe is't ermè? Oe gáod'et? - Hoe gaat het?
Áongenáom! - Aangename kennismaking
Voer má 'n pint! - Voor mij een pint!
En voer de mannen oek! - En voor de anderen ook!
Joe! Salú! (Allé) dag è! Salúkes è! Tot nog is è! De groeten è! Dag! Tot ziens! Tot nog eens!

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.