Basiskennis chemie/Classificatie van stoffen/SamenvattingSamenvatting bewerken

Anorganische stof bewerken

Een niet-organische stof

Atoom bewerken

Het kleinste deeltje van een element met de eigenschappen van het element.

Atoomkern bewerken

Positief geladen deel van een atoom waar (bijna) alle massa zich bevindt. De elektrische lading van de atoomkern is een heel aantal malen die van een elektron, maar dan positief.

Chemisch symbool bewerken

Combinatie van één of twee letters waarmee een element internationaal wordt aangegeven.

Chemische eigenschap bewerken

Eigenschap die weergeeft hoe een stof met andere stoffen reageert.

Component bewerken

Zuivere stof als samenstellend deel van een mengsel.

Edelgas bewerken

Element waarvan de atomen in hun buitenste elektronenschil 8 (of in het geval van helium: 2) elektronen hebben.

Edelgasconfiguratie bewerken

De buitenste elektronenschil komt overeen met die van een edelgas

Elektron bewerken

Negatief geladen, vrijwel massaloos deeltje. Draait op relatief grote afstand om de atoomkern. De verdeling ervan over de elektronenschillen bepaald de chemische eigenschappen van het element.

Elektronenschil bewerken

Ruimte rond een atoomkern waarin elektronen zich kunnen bewegen.

Element bewerken

Niet ontleedbare zuivere stof.

Extensieve eigenschap bewerken

#Stofeigenschap"Stofeigenschap die afhankelijk is van de hoeveelheid van de stof.

Fysische eigenschap bewerken

Andere stofeigenschap dan die welke bepalend zijn voor de reacties van de stof met andere stoffen.

Intensieve eigenschap bewerken

#Stofeigenschap"Stofeigenschap die niet afhankelijk is van de hoeveelheid van de stof.

Ion bewerken

Atoom waarvan de positieve lading in de kern ongelijk is aan het aantal elektronen dat om de kern draait.

Kern bewerken

Zie Atoomkern

Mengsel bewerken

Een combinatie van een aantal zuivere stoffen.

Molecuul bewerken

Een combinatie van atomen die steeds aan elkaar vast blijven zitten en als een geheel in de ruimte bewegen en reageren.

Ontleden bewerken

Een zuivere stof kan gesplitst, ontleed, worden in zijn samenstellende stoffen. De oorspronkelijke stof kan niet verkregen worden door de samenstellende stoffen weer bij elkaar te doen en goed te roeren.

Organische stof bewerken

Op een paar uitzonderingen na stoffen met koolstof in hun molecuul.

Periodiek systeem bewerken

Een rangschikking op basis van intensieve stofeigenschappen van alle elementen.

Schil bewerken

Zie Elektronenschil

Stof bewerken

Zie Zuivere stof.

Scheiden bewerken

Een mengsel verdelen in een aantal zuivere stoffen.

Stofeigenschap bewerken

Zie chemische en fysische stofeigenschap.

Verbinding bewerken

Een zuivere stof die ontleed kan worden.

Zuivere stof bewerken

Een stof die niet verder gescheiden kan worden. Ontleden is wel vaak mogelijk.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.