Basiskennis chemie/Lading van ionenLading van ionen

In onderstaande lijst zijn de belangrijkste ionen weergegeven met hun lading. Net als bij de symbolen van elementen geldt: je kunt ze altijd opzoeken, maar de belangrijkste uit je hoofd kennen maakt het lezen van een chemische tekst wel makkelijker.

éénwaardige ionen tweewaardige ionen
naam symbool
Ammonium  
Natrium  
Kalium  
Zilver  
naam symbool
Fluoride  
Chloride  
Bromide  
Jodide  
Nitriet  
Nitraat  
Permanganaat  
Hypochloriet  
Chloriet  
Chloraat  
Perchloraat  
naam symbool
Magnesium  
Calcium  
Barium  
Zink  
Mangaan  
Nikkel  
Kobalt  
naam symbool
Carbonaat  
Sulfide  
Sulfiet  
Sulfaat  
Chromaat  
Dichromaat  
Oxide  
driewaardige ionen ionen met verschillende waardigheden
naam symbool
Aluminium  
Chroom  
naam symbool
Fosfiet  
Fosfaat  
Nitride  
1+ of 2+
Koper(I) Koper(II)  ,  
Kwik(I), Kwik(II)  ,  
2+ of 3+
IJzer(II), IJzer(III)  ,  
2+ of 4+
Tin(II) Tin(IV)  ,  
Lood(II), Lood(IV)  ,  
Ionlading

Wat in deze lijst opvalt is dat veel metaal-ionen maar één waardigheid kunnen hebben. Voor de anionen is dit helemaal waar. De ionen die van metalen zijn afgeleid kunnen soms meerdere waarden hebben. Dit wordt in de naamgeving van zouten duidelijk aangegeven door de lading van het metaal-ion, tussen ronde haakjes, achter de naam van het ion te zetten. In formules hoeft dit niet aangegeven te worden, omdat in een zout de totale positieve en de totale negatieve lading aan elkaar gelijk moet zijn. Omdat de negatieve ionen een bekende lading hebben, is de lading van positieve ionen dan uit te rekenen.

Voor een aantal metalen geldt dat ze naast de hier vermelde lading ook nog andere ladingen kunnen hebben, maar dan gaat het om speciale gevallen, die alleen onder bepaalde omstandigheden optreden. In het standaard laboratoriumwerk zul je vooral de in deze tabel genoemde ionen tegenkomen en niet ook de buitenbeentjes.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.