Basiskennis chemie 4/Organische chemie/Terugtitratie AntwoordenFoutmelding: LinkVooraf gebruikt

Terugtitraties

Naar de vragen

1.
Voor het controleren van het gehalte vitamine C,  , in een voedingssupplement, 50 mg per tablet, wordt onderstaande bepaling uitgevoerd.
2 Tabletten supplement worden fijngemalen en in een erlenmeyer met stop overgebracht. Er wordt 50 mL uitgekookt water toegevoegd. Aan de suspensie wordt met een pipet 50 mL I2-oplossing, c(Jood) = 0,0483 mol/L. Na afsluiten van de erlenmeyer wordt deze 30 minuten in het donker weggezet, waarna getitreerd wordt met natriumthiosulfaat (0,0930 mol/L) tot bijna kleurloos. Na toevoegen van een stijfseloplossing wordt verder getitreerd tot kleurloos. Daarvoor is 40,12 mL nodig.
Reactie van vitamine C met jood
 
Reactie van jood met thiosulfaat
 
a.
Bereken het gehalte vtamine C per tablet in mg.
b.
De gevonden waarde mag 2% afwijken van de opgegeven waarde. Voldoet het monster hieraan?
a.
48,4 mg Vitamine C per tablet.
b.
Het gehalte is 3,2% te laag, de tabletten voldoen niet aan de norm
2.
Bij de productie van margarine uit plantaardige oliën is het broomadditie-getal een maat voor hoe smeuïg of hard de margarine zal worden. Broom reageert met de dubbele bindingen in de olie. Per dubbele binding wordt 1 molecuul broom,   gebruikt.
Het broomadditie-getal is het aantal mg   dat aan 100 gram olie kan binden.
Het volgende experiment wordt uitgevoerd:
287,0 mg olijfolie wordt in een erlenmeyer met stop opgelost in 75 mL ethanol. Dan wordt 25 mL broom-oplossing toegevoegd, c(broom) = 0,0812 mol/L. Na 10 minuten in het donker met de stop op de erlenmeyer wordt getitreerd met thiosulfaat (c(thio) = 0,0498 mol/L). Hiervoor is 32,17 mL nodig.
Reactie van broom met thiosulfaat
 
Vraag
Bereken het broomadditie-getal.
Het broomadditiegetal voor deze olie is: 68432 (mg Br2 per 100 gram olie)
De eenheid hoeft er niet persé bij, deze is in "Broomadditiegetal" al gegeven.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.