Bekende filosofen uit de geschiedenis/William Frankena

William K. Frankena (1908-1994) was een Amerikaans moraalfilosoof die een reeks toonaangevende artikelen schreef over ethiek. Zijn bekendste werk, Ethics uit 1963, was bijzonder invloedrijk en werd vertaald in acht talen.

William K Frankena in 1949

Frankena doceerde aan de Universiteit van Michigan in de periode 1937-1978. Daar vormde hij samen met zijn collega's Charles Stevenson, een vooraanstaand non-cognitivist, en Richard Brandt, ethisch naturalist, een van de bekendste faculteiten in moraalfilosofie.

Frankena's publicaties bestrijken een breed gebied binnen de ethiek en handelen onder meer over ethische theorie, de ethiek van de deugd, morele psychologie, religieuze ethiek, morele opvoeding en de filosofie van de opvoeding. Daarnaast was hij in zijn tijd een van de bekendste schrijvers over de geschiedenis van de ethiek. Hij wordt nu echter vooral herinnerd vanwege zijn publicatie Ethics uit 1963 die een van de meest geciteerde en gebruikte leerboeken van de 20e eeuw over ethiek werd. Toen in de zeventiger jaren filosofen systematisch normatieve ethische theorieën in kaart begonnen te brengen, verwezen ze daarbij naar Frankena's verdeling in deontologische en teleologische theorieën.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.