• Edele Achtvoudige Pad - morele en ethische principes, dit pad leidt tot het Nirvana binnen het boeddhisme.
  • Empedocles -
  • Empirisme - De stellingname dat de filosofie zich in de eerste plaats dient te beroepen op zintuiglijke waarneming. Deze opvatting is het tegengestelde van het rationalisme. Als grondlegger van het empirisme geldt Francis Bacon.
  • Epictetus -
  • Epicurisme -
  • Epistemologie - zie kennisleer
  • Esthetica - de filosofische studie van percepties, emoties, schoonheid en kunst.
  • Ethiek - heeft te maken met zedelijk handelen, vanuit een bepaalde opvatting over goed en kwaad. Terwijl moraal het handelen zelf is, biedt ethiek het denkkader om het handelen te motiveren. Behalve in de filosofie speelt ethiek ook een voorname rol in de theologie en in de medische wetenschap.
  • Existentialisme - een filosofische en literaire stroming die stelt dat individuen de zin en essentie van hun leven zelf moeten creëren door hun actie en moed. Het existentialisme beschouwt elke persoon daarom als een uniek wezen: iemand die niet alleen de meester is van zijn daden en zijn lot, maar ook - in voor- en tegenspoed - van de waarden die hij wil aannemen. Doordat een mens zelf zijn keuzes maakt in het leven, is hij er ook verantwoordelijk voor. Bekende 20e-eeuwse existentialistische filosofen zijn Jean-Paul Sartre, Albert Camus en Simone de Beauvoir. Hun werk richtte zich op thema's als angst, verveling, vervreemding, absurditeit, vrijheid, engagement en het niets als fundamentele elementen van het menselijk bestaan.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.