• Veda's - hindoegeschriften met een rijkdom aan spreuken en magische riten. Veda is Sanskriet voor wat bekend is.
  • Vedisch - zie Veda's.
  • Verificationisme - De opvatting dat een stelling of vraag alleen zinvol is als het waarheidsgehalte ervan middels empirische methodes achterhaald kan worden of er een duidelijk antwoord op te geven valt. Een voorbeeld van zo'n stelling is: "Er zijn mensen op Aarde". Een verificationist zal anderzijds de stelling dat de wereld pas kort geleden is ontstaan en altijd is geweest zoals nu als betekenisloos afdoen, omdat de (on)waarheid hiervan volgens hem niet te achterhalen valt.
  • Verlichting - Stroming binnen de vroegmoderne filosofie waarbinnen de rede centraal staat. Kenmerkend binnen de verlichting is het vooruitgangsgeloof, het geloof dat alles verbeterd kan worden door het een redelijke grondslag te geven. Een belangrijke verlichtingsdenker was Jean-Jacques Rousseau.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.