• Levensfilosofie - levensbeschouwing die in het leven zelf de bron ziet van alle waarden als antwoord op de vraag over de zin van het leven. In de filosofie is het nauw verbonden met het vitalisme van Henri Bergson en andere filosofen die het leven centraal stellen en hun blik richten op het hier en nu.
  • Levenswiel: zie samsara.
  • Logos - (Grieks: Woord) is een term die zoiets als een 'wereldziel' beschrijft, een intelligente oorzaak en structuur. Het scheppende woord of de scheppende gedachte. Heraclitus was de eerste die over een 'kosmische logos' of wereldrede sprak.
  • Luoshu: een Magisch vierkant dat wordt gebruikt in de I Tjing.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.