Bronsgieten voor beeldhouwers/Een object maken

Bronsgieten

Inleiding
Wat is brons
Methodes van het gieten
Verloren was
Een smeltoven bouwen
Een object maken
Patineren

De werkwijze voor het maken van een bronzen object stap voor stap

  1. Men boetseert een model op ware grootte in klei of was. Hierop moet een afneembare mal worden gemaakt van gips. Daartoe wordt op de hoge delen van het model zo strak mogelijk dun ijzerdraad over de oppervlakte gelegd. Als het gips net rond de vorm is gegoten trekt men deze ijzerdraden door de nog enigszins zachte gips heen zodat de gipsmal uit lossende segmenten zal bestaan. Zorg dat deze segmenten niet een groter deel van het model omvatten, dan in de beschikbare oven kan. Grote modellen kunnen dus in kleinere delen worden gegoten en later aan elkaar worden gelast. Op deze manier kan men met een relatief kleine oven toch grote beelden maken. Laat het gips vervolgens goed uitharden en neem daarna de segmenten van de mal.
  2. Aan de binnenkant van de losse segmenten van de mal wordt een laag was, paraffine of een mengsel daarvan aangebracht. De dikte moet de gewenste dikte van het brons zijn en het gewicht van het verbruikte materiaal in deze laag is 1/10de van het benodigde gewicht aan brons. Giet een contramal van gips met scherp zand tegen de binnenkant, bijvoorbeeld in een 'kist' door er plaatmateriaal omheen te zetten. Zorg daarbij dat de mal aan de buitenkant gelost kan worden (ijzerdraad). Als de gips gehard en de mal gelost is zit de laag van was/parafine op de contramal.
  3. Sla er kleine spijkertjes doorheen die iets blijven uitsteken. Deze spijkertjes vormen later de verbinding tussen de buitenwand en de binnenwand van het vormstuk, anders rammelt de binnenkant los zodra de laag was/parafine is weggestookt, want daardoor ontstaat uiteraard ruimte. Van staafjes was maakt men nu kanaaltjes vanaf de laag was/parafine voor de ontluchting. Vervolgens wordt het gietstuk voltooid door in de kist de ruimte van de mal te gieten met gips en scherpzand. Dit moet heel fijn zand zijn. Na het uitharden wordt in een oven alle was uit het vormstuk gestookt en dan is het vormstuk klaar. Voor ieder segment wordt zo een apart vormstuk gemaakt.
  4. Weeg het brons af. Nodig is tien maal het gewicht van alle gebruikte was. Smelt het brons. Het smelten van het brons is te bevorderen door toevoeging van borax. Graaf de gietstukken waar de was/parafine uit gestookt is in in een zandbak, uiteraard met de vulopening omhoog. Giet vervolgens het gesmolten brons in de gietstukken. Hak daarna het vormstuk weg. Maak de segmenten passend met kleine correcties en verwijder de spijkertjes en de ontluchtingskanalen. Las de segmenten aan elkaar. Met de segmenten van de mal kunnen weer nieuwe vormstukken gemaakt worden.


 Waarschuwing!
Draag altijd beschermende kleding. Spetters gesmolten brons kunnen je ernstig verwonden.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.