Een alkaan is een verzadigde koolwaterstof, d.w.z. een organisch chemische verbinding van alleen koolstof en waterstof, waarin het maximale aantal waterstofatomen voorkomt. De eenvoudigste alkaan bestaat dus uit een C-atoom en 4 H-atomen en heet methaan. Dan volgt ethaan met 2 C-atomen en 6 H-atomen. De algemene molecuulformule voor de alkanen is CnH2n+2.

Hieronder staat een lijstje met de eenvoudigste alkanen

  • methaan CH4
  • ethaan C2H6
  • propaan C3H8
  • butaan C4H10
  • pentaan C5H12
  • hexaan C6H14
  • heptaan C7H16
  • octaan C8H18


Halogeenalkanen

bewerken

Een waterstof atoom van een alkaan kan ook vervangen worden door een ander element, als dit element een halogeen is dan heet het molecuul een halogeenalkaan.

Naamgeving

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.