Alle materie om ons heen bestaat uit atomen. Althans, dit geldt hier op aarde. Elders in het heelal, op de zon bijvoorbeeld, bestaan ook andere vormen van materie, maar dat is eerder het studieterrein van de astrofysica dan van de chemie.

Atomen zijn erg klein en voortdurend in beweging. Atomen kunnen aan elkaar vast zitten in kleine of grotere groepen die moleculen genoemd worden.

Scheikunde (ook chemie genoemd) is het vak dat probeert te beschrijven en te begrijpen hoe atomen zich in moleculen rangschikken, hoe veranderingen in de rangschikking plaatsvinden en hoe de rangschikking de eigenschappen van de stof beïnvloeden. Scheikunde zit daarmee een beetje tussen verschillende delen van de natuurkunde in: de kleine natuurkunde probeert atomen en hun opbouw te begrijpen, en de grote natuurkunde houdt zich bezig met het gedrag van stoffen en voorwerpen om ons heen. Deze wat merkwaardige indeling is historisch zo gegroeid en tegenwoordig is er veel dat de historische grenzen onbekommerd overschrijdt.

Scheikundige verschijnselen zijn overal; om ons heen gebeuren dingen waarbij de rangschikking van atomen wordt veranderd. Een veel voorkomend type chemische reactie, die men overal aantreft, is verbranding. Verbranding van stoffen in een kachel geeft ons warmte. Verbranding van benzine in een motor geeft eveneens warmte, die echter wordt omgezet in beweging. Verbranding wordt in een elektriciteitscentrale gebruikt om elektriciteit op te wekken. Maar ook op kleinere schaal vindt verbranding plaats. Bij organismen spreekt men ook wel van verbranding, om energie op te wekken, maar dit proces is door de vele enzymatische omzettingen veel beter beheerst dan de hiervoor genoemde voorbeelden van verbranding.

Bij verbranding van complexe moleculen worden deze meestal afgebroken en omgezet in kleinere. Het omgekeerde van zo'n proces is de opbouw van ingewikkelde moleculen uit eenvoudigere. Zulke processen maken het mogelijk dat planten groeien, met als belangrijkste bronnen water, lucht en energie uit zonlicht. Ook de groei van andere organismen berust op zulke processen.

Scheikundige processen bestaan al zolang de aarde bestaat. De meeste stoffen worden met scheikundige processen gevormd: van steen tot hout, van glas tot zout. Sinds de mens bestaat hebben we aan scheikunde gedaan. Pas sinds een paar honderd jaar zijn mensen gaan begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in een scheikundig proces. Dit begrijpen heeft een revolutie mogelijk gemaakt in de wereld, omdat nu zonder eindeloos te hoeven proberen steeds nieuwe stoffen kunnen worden gemaakt met steeds nieuwe eigenschappen.

Hier de verdeling van de hoofdstukken nav TSO - 2e graad leerplan

Appendix

bewerken

Dit was de oude opdeling:

Deze pagina komt nog niet voor in de "Draaipagina2/Naam boek"-pagina;

plaats de pagina (met de juiste syntax) op die pagina om deze sjabloon te doen werken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.